seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Pavimentació d'un tram del camí del Racó d'Omedo

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 13 Desembre 2018

PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DEL RACÓ D'OMEDO

Obra subvencionada pel Consell Comarcal del Baix Ebre  dins del programa   que destina a cada ens local per a l'execució de les actuacions en matèria de millora i arranjament de camins municipals per l'any 2018.

Pressupost de l'obra: 23.445,19€

Subvenció atorgada: 18.584,59€

Empresa adjudicatària de les obres: AUXILIAR DE  FIRMES Y CARRETERAS SA

Import adjudicació: 22.385,36€

Projecte

 

consellPEXI DIPUTACIO

TRES NOUS CONTRACTES DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES JOVES BENEFICÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 22 Novembre 2018

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import de 33.000,00 euros, per a la realització de tres contractes de treball en pràctiques, destinats a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els contractes, a jornada completa, tenen una durada de 6 mesos.

Dos de les persones contractades treballaran com a dinamitzadores infanto-juvenils a la Biblioteca Mercè Lleixa.

L'altra persona contractada realitzarà els treballs de recollida de dades i redacció del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Els contractes s'han efectuat d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

soc 2l  MEYSS color

idbh logotip Iniciativaocupaciojuvenil

SUBVENCIÓ PAM 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 22 Octubre 2018

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

 La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de 25 de maig de 2018  ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1ª selecció) , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 169.731,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 35.469,13€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

Programa d'inversions

Obra. Pavimentació de la Zona del Passeig del Canal-Ramon Bosch

Pressupost elegible            157.955,15€

PLA COL

Import concedit                 134.261,87€

Aquesta obra s'iniciarà dins de l'any 2019.

Roquetes, octubre de 2018

 

 S'ha modificat el projecte i queda de la manera següent:

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

S'iniciarà  dins del 2019.

Roquetes, juliol de 2019

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DEL 25è TRADICIONÀRIUS A LES TERRES DE L'EBRE

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Agost 2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.900,00 euros per a la realització de l'Hort de la Música - 25è Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre.

Amb el suport de

cultura h2

SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DE CONSULTORIS MÈDICS LOCALS 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 24 Agost 2018

La unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per les actuacions a realitzar en el dispensari de la Raval de Cristo, per import de 2.701,80 euros. Aquestes actuacions consistiran en la substitució d'un aparell d'aire condicionat, l'adquisició d'un aparell desfibril·lador i de mobiliari, amb un pressupost d'execució de 6.376,70 euros.

Amb el suport de

DIPTA H col