seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 26 Setembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 4.485,50 euros.

Aquesta subvenció es va sol·licitar per atendre les despeses del projecte "obres d'accessibilitat en planta baixa i adequació del bar del Casal Hort de Cruells", amb un pressupost total d'execució de 32.655,80 euros.

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (annex 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 19 Setembre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, annex 5, prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 17 de juliol de 2017, un ajut per import de 29.965,35 euros per als treballs d'obertura d'una líniea de defensa contra incendis forestals i construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 12.885,10 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 17.080,25 euros. Aquesta aportació té naturalesa d'ajut d'Estat (SA43021).

El projecte d'obra té un pressupost total de 34.121,92 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'obertura d'una franja de protecció contra incendis forestals a les pistes que hi ha al paratge de Cova Avellanes, dintre de la finca de titularitat municipal, i en el formigonat de tres trams de pista forestal a la zona de la Vall.

 

         

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (annex 4)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 19 Setembre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 27 de juny de 2017, un ajut per import de 20.350,00 euros per al projecte actuacions silvícoles de millora forestal a la Forest CUP 21 "Cova Avellanes i Marturi".

Aquests ajuts són cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de 8.750,50 euros.

L'aporació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 11.599,50 euros. Aquesta aportació té naturalesa d'ajut d'Estat (SA43021).

El projecte d'obra té un pressupost total de 22.496,93 euros i els treballs a realitzar consistiran en l'aclarida de millora de la massa forestal i l'estessada del matoll al cantó A4, paratge de Cova Avellanes.

 

         

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dijous, 22 Desembre 2016

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes 2016.

 

logosubvdiputacio

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes en concepte de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per un import de 95.376,92 euros, corresponent a l'exercici 2016. Aquesta subvenció s'emmarca dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori-SAM de la Diputació de Tarragona.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM 2013-2016, s'integra com a program específic al PUOSC per al període 2013-2017.

Concessió d'una subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 07 Desembre 2016

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes, per a programes concrets i activitats de promoció turística 2016, una subvenció per import de 720,05 €.

L'Ajuntament de Roquetes ha destinat la subvenció a la creació i implementació d'una nova pagina web per a la difusió on line dels atractius naturals i culturals del nostre municipi. Aquesta web disposarà de diferents apartats: senderisme, BTT, cicloturisme, Nordic Walking, Via Verda i Astronomia.

 

Terres Ebre CAT col 2017logo dipu patronat turisme vertical