seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

CONTRACTE DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 29 Novembre 2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import d'11.000,00 euros, per a la realització d'un contracte de treball en pràctiques, destinat a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. El contracte, a jornada completa, té una durada de 6 mesos.

La persona contractada treballarà com a dinamitzadora infanto-juvenil al Centre Obert Xirinxina.

 

soc 2l

 logotip Iniciativaocupaciojuvenil

 

 

idbh

 MEYSS color

SUBVENCIÓ PAM 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 17 Novembre 2017

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

  

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes dins de Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 , Actuacions integrals al territori -SAM per un import de de 245.208,00€. El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per les següents actuacions:

 Programa de despeses corrents en actuacions ordinàries un import de 95.570,62€ destinat al finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

 Diputació Tarragona PAM

Programa d'inversions un import de 149.637,38€

 - Pavimentació del tram de camí de Pandorga.

  Pressupost 51.828,86 amb una subvenció de 46.645,97

- Construcció del Rocòdrom

Pressupost 29.995,90 amb una subvenció de 26.996,31€

- Reforma de la Plaça Pare Cirera en Raval de Cristo

Pressupost 84.439,00 amb una subvenció de 75.995,10€

Mes informació del projecte i de l'obra  a juny 2018 

 Tots aquests obres s'iniciaran a partir de l'any 2018.

 En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntament, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

 

Roquetes, novembre de 2017

 

 

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 15 Novembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 3.749,40 euros.

Aquesta subvenció es destinarà a la substitució d'un aparell d'aire condicionat del dispensari de la Raval de Cristo i a l'adquisició de dos desfibril·ladors destinats a les instal·lacions esportives municipals i el pavelló cobert, amb un pressupost previst de 6.497,70 euros.

 

Concessió subvenció Diputació de Tarragona (PEXI)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 31 Octubre 2017

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes

PEXI DIPUTACIO

La Diputació de Tarragona dins del programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI) ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes per les obres següents:

- Programa d'obres per a millores de xarxes bàsiques municipals. Obra: Substitució de lluminàries Av. Diputació . Instal·ladors de reductors de flux . Pilans.

Termini de finalització de les obres serà de 2 mesos des de l'adjudicació.

Pressupost 37.917,66€ Subvenció 33.456,16€


- Programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica. Obra: Renovació equip informàtic .
Pressupost: 27.533,05€ Subvenció: 25.799,84€

Termini de finalització de l'adquisició de material i instal.lació - desembre de 2017.


Roquetes, octubre de 2017

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A LA GESTIÓ I FUNCIONAMENT D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2017

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 26 Setembre 2017

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions destinades a la gestió i el funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.168,10 euros.

Aquesta subvenció es destinarà a atendre despeses de gestió i funcionament del Pavelló Poliesportiu Muncipal, amb un pressupost previst de 38.492,55 euros.