seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2017 (ANNEX 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dimarts, 17 Juliol 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, annex 5, prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 13 de juliol de 2018, un ajut per import de 29.617,24 euros per als treballs de construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 12.735,41 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 16.881,83 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 35.836,86 euros i els treballs a realitzar consistiran en el formigonat d'un tram i d'una cuneta a la pista forestal de la Vall i en el formigonat de dos trams de la pista forestal de la Mola.

agricultura h3     FEADR amblema