seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals i formigonat de rampes.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 29 Setembre 2020

Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals .Formigonat de rampes.

Obra subvenciona pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona  2019.

L'objecte del projecte consisteix en la pavimentació mitjançant formigó d'uns trams de camins, principalment costes o encreuament de camins amb barrancs, a fi i efecte de protegir-los de les avingudes d'aigua de pluja. D'aquesta manera s'aconsegueix l'evacuació de les aigües cap a el desguàs natural mes proper.

Presssupost de l'obra  143.808,15€ 

Subvenció concedida pel PAM 2019 -   112.876,00€

Projecte

 

AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2019 (Annex 5)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 01 Juny 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a l'empara de la Resolució ARP/1474/2019, de 20 de maig, annex 5, infraestructures en la prevenció d'incendis foretals ens locals, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 12 de març de 2020, un ajut per import de 14.645,80 euros per a treballs de construcció d'obra civil.

Aquests ajuts són confinançats pel Fons Europeu Agrícola i Desenvolupament Rural (FEADER), en un percentatge del 43%. L'import corresponent al FEADER, del total de l'ajut concedit, és de de 6.297,69 euros.

L'aportació financera del Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, en un percentatge del 57%, és de 8.348,11 euros.

Aquests ajuts tenen naturalesa d'ajuts d'Estat, amb número SA.43021.

El projecte d'obra té un pressupost total de 14.645,80 euros i els treballs a realitzar consistiran en el formigonat d'un tram de 135 ml de pista forestal.

agricultura h3     FEADR amblema

DOS NOUS CONTRACTES DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER A PERSONES JOVES BENEFICÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Divendres, 27 Desembre 2019

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import de 22.000,00 euros, per a la realització de dos contractes de treball en pràctiques, destinats a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els contractes, a jornada completa, tenen una durada de 6 mesos.

Una de les persones contractades treballarà com a dinamitzador infanto-juvenil a la Biblioteca Mercè Lleixa.

L'altra persona contractada realitzarà els treballs a l'àrea de Qualitat de Vida com a Tècnica de Política de Dones.

Els contractes s'han efectuat d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançats per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

soc 2l  MEYSS color

idbh logotip Iniciativaocupaciojuvenil

Pavimentació del carrer Sant Isidre i aparcament zona poliesportiva

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimarts, 09 Juliol 2019

Pavimentació  del carrer Sant Isidre  i aparcament zona Poliesportiva.

Es una obra subvenciona pel  pel Pla d'Acció Municipal del 2017.

L'objecte de l'obra es millorar la pavimentació de fa més de 30 anys del carrer Sant Isidre  i de la zona d'aprcament al poliesportiu  amb aglomerat asfàltic en calent.

 Aprovat en Junta de Govern Local  de 21 de maig de 2019.

Pressupost de l'obra: 12.446,21€

Subvenció PAM 2017 95% : 11.823,89€

Projecte

Logo DIPUTACIO

SUBVENCIÓ PEXI 2018

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 03 Juny 2019

SUBVENCIÓ PEXI 2018

 

Dins del programa específic d'obres  per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable  PEXI 2018, la Diputació de Tarragona ens ha subvenciónat l'obra:

Projecte de  millora de la EDAR de la  Urbanització Pilans.

Pressupost de l'obra     68.909,84€

Subvenció Diputació     59.195,00€

PEXI DIPUTACIO