seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions concedides a l'ajuntament

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE CINC PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 14 Novembre 2016

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció, amb un import de 55.000,00 euros, per a la realització de 5 contractes de treball en pràctiques, destinats a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta accció compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 2014-2020. Els contractes, a jornada completa, tenen una durada de 6 mesos.

Les persones joves contractades treballaran en diferents àrees de l'Ajuntament. Dues d'elles en el Centre Obert Xirinxina, on realitzaran tasques d'atenció als usuaris i de suport a les activitats que desenvolupa el centre. Una altra treballarà a la Biblioteca Mercè Lleixà, on desenvoluparà tasques de digitalització i suport al servei de préstec. Les altres dues desenvoluparan el seu treball en les oficines municipals, on s'ocuparan, respectivament, de la digitalització del fons documental de l'Ajuntament i de suport a l'edició i tractament de projectes turístics del municipi.

 

soc 2l

 logotip Iniciativaocupaciojuvenil

 

 

idbh

 MEYSS color

 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A INVERSIÓ, GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS 2016

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 31 Agost 2016

Convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2016.

En l'apartat d'inversió, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 5.194,59 euros per a la millora dels equipaments esportius municipals. Les actuacions incloses dintre d'aquesta convocatòria són la construcció d'una pista esportiva a la Torre d'en Gil, la millora de la gespa natural de l'estadi municipal i l'adqusició de material esportiu.

En l'apartat de gestió i funcionament, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 2.188,91 euros per a la gestió i funcionament del Pavelló municipal. 

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Desembre 2015

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Roquetes, per a programes concrets i activitats de promoció turística 2015, per un import de 274,33 €.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció per a la creació i implementació mitjançant les noves tecnologies de les rutes autoguiades del municipi de Roquetes. Plataforma web-mòbils promoció turística. Serveis de treball de camp, recerca i documentació, implantació al Portal Web 2.0 de Natural Local, posada en marxa de l'aplicació i publicitat i altres accions de difusió per promocionar el municipi de Roquetes.

 

logote

SUBVENCIÓ GESTIÓ I FUNCIONAMENT DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS (PAVELLÓ MUNICIPAL) – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà per import de 3.000,00 € per l’actuació: Pavelló municipal de Roquetes, com a sol·licitud de subvenció per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015 de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a gestió, manteniment i funcionament en equipaments municipals d’interès ciutadà, convocatòria 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per al Pavelló municipal de Roquetes pressupostat amb 30.274,61€ una subvenció de 2.943,90€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 4.205,57€).

Acceptem la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà. Cultura, per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, any 2015; en aquest cas, el Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 2.943,90 euros.

 

SUBVENCIÓ INVERSIONS CULTURALS – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament
Publicat el Dilluns, 05 Octubre 2015

Atesa la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a ens locals – SAC Cultura, anualitat 2015.

D’acord amb les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, vàrem sol·licitar una subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al Ciutadà, per import de 6.000,00€ per l’actuació:

Millora de l'equipament municipal inclòs en un indret singular i/o patrimonial com és l'Hort de Cruells junt amb el projecte de deixar constància històrica amb dues exposicions "lo Canalero" i exposició de fotografies antigues de Roquetes.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 19/06/2015, de conformitat amb les bases de la convocatòria de subvencions per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars, patrimonials i de valor cultural, any 2015, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes per a la Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes, pressupostat amb 11.193,92 €, amb un import de 5.975,40€ (70,00% concedit amb un pressupost mínim a executar: 8.536,29€).

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona per a ens locals – Servei d’Assistència al Ciutadà, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà – convocatòria 2015; en aquest cas, Construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i l’ Adequació del Centre d'Interpretació Museística de Roquetes per la creació aquest any d'una exposició pròpia "Lo Canalero" i una exposició de fotografies antigues de Roquetes,  per un import de 5.975,40 euros.