Informació destacada en matèria d’habitatge

 

Si ets una persona jove, trobaràs tota la informació referent a habitatge a l’Espai de Joventut
Borsa d’habitatge comarcal del Baix Ebre

Tens un habitatge buit? Lloga’l a un preu més baix i contribueix a:

  • que no es faci un ús abusiu del lloguer 
  • que persones en menys possibilitats econòmiques puguin viure en un espai digne a un preu assequible. 

Tant tu com l’altra persona guanyeu, els beneficis són compartits. Contacta amb el servei, t’acompanyaran i assessoraran en aquest procés!

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Ajuda en cas de pèrdua d’habitatge per desnonament

Ajuda destinada a les famílies que han sofert un procés de desnonament, tant per als casos de lloguer com d’hipoteca. Es tracta d’una ajuda de 200€/mes durant un any, més 600€ per tal de fer front a les despeses de finança i accés al nou habitatge de lloguer.

És necessari complir diversos requisits, entre els quals presentar un informe dels Serveis Socials de l’ajuntament corresponent

Si us trobeu en una situació excepcional de pèrdua d’habitatge recomanem contactar amb els Serveis Socials per disposar d’acompanyament professional en aquest procés.

Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Servei Ofideuteㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

(Servei de la Generalitat que s’implanta als Consells Comarcals de Cat)

Servei gratuït d’informació i assessorament adreçat a les famílies o unitats de convivència amb dificultats per mantenir la propietat o l’ús del seu domicili. Assessorament deute hipotecari.

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Cèdules d'Habitabilitatㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Els particulars que no disposen de cèdula d’habitabilitat per al seu habitatge, un cop disposen de l’informe tècnic corresponent, poden realitzar-ne la tramitació amb l’Agència de l’Habitatge a través dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Per fer el tràmit online

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Prestacions per al Pagament del Lloguer (PPL)

Programa de la Generalitat destinat al conjunt de la població que té dificultats econòmiques. La quantia varia entre els 20 i els 240 €/mes i es determina segons els ingressos de cada família.

Aquests ingressos tenen una limitació màxima entre els 21.000-25.000€ anuals.

Col·lectius prioritaris: majors de 65 anys, famílies monoparentals i nombroses, persones amb discapacitat reconeguda i dones en situació de violència de gènere.

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

 

Contacteㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Personament a:

Oficina Comarcal d’Habitatge. Consell Comarcal del Baix Ebre:  C/Barcelona, 152.

Horari:

  • De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  • En horari d’hivern també dilluns de 16:00 a 18:00 hores.

Per telèfon: 977 445 308

Tens un habitatge buit? Lloga’l a un preu més baix i contribueix a:

  • que no es faci un ús abusiu del lloguer 
  • que persones en menys possibilitats econòmiques puguin viure en un espai digne a un preu assequible. 

Tant tu com l’altra persona guanyeu, els beneficis són compartits. Contacta amb el servei, t’acompanyaran i assessoraran en aquest procés!

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Programa de la Generalitat destinat al conjunt de la població que té dificultats econòmiques. La quantia varia entre els 20 i els 240 €/mes i es determina segons els ingressos de cada família.

Aquests ingressos tenen una limitació màxima entre els 21.000-25.000€ anuals.

Col·lectius prioritaris: majors de 65 anys, famílies monoparentals i nombroses, persones amb discapacitat reconeguda i dones en situació de violència de gènere.

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

 

Ajuda destinada a les famílies que han sofert un procés de desnonament, tant per als casos de lloguer com d’hipoteca. Es tracta d’una ajuda de 200€/mes durant un any, més 600€ per tal de fer front a les despeses de finança i accés al nou habitatge de lloguer.

És necessari complir diversos requisits, entre els quals presentar un informe dels Serveis Socials de l’ajuntament corresponent

Si us trobeu en una situació excepcional de pèrdua d’habitatge recomanem contactar amb els Serveis Socials per disposar d’acompanyament professional en aquest procés.

Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

(Servei de la Generalitat que s’implanta als Consells Comarcals de Cat)

Servei gratuït d’informació i assessorament adreçat a les famílies o unitats de convivència amb dificultats per mantenir la propietat o l’ús del seu domicili. Assessorament deute hipotecari.

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Els particulars que no disposen de cèdula d’habitabilitat per al seu habitatge, un cop disposen de l’informe tècnic corresponent, poden realitzar-ne la tramitació amb l’Agència de l’Habitatge a través dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Per fer el tràmit online

Per a més informació feu clic aquí Habitatge | Consell Comarcal del Baix Ebre

Personament a:

Oficina Comarcal d’Habitatge. Consell Comarcal del Baix Ebre:  C/Barcelona, 152.

Horari:

  • De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores.
  • En horari d’hivern també dilluns de 16:00 a 18:00 hores.

Per telèfon: 977 445 308

A més a més, a les oficines dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre us podran atendre amb cita prèvia i obtenir més informació i realitzar qualsevol tràmit en matèria d’habitatge, sobre ajuts al lloguer, prestacions urgents, ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, registre d’habitatges protegits, cèdules d’habitabilitat, etc.