Treballa a l’Ajuntament

 

Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l’ajuntament. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2024

OFERTES PÚBLIQUES DE TREBALL

També podeu consultar la informació sobre els Empleats públics al Portal de Transparència. 

Podeu fer qualsevol consulta a seleccio.personal@roquetes.cat

⚪ 2a. CONVOCATÒRIA. BASES I CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/VA DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"

 

Termini de presentació:   Properament.
Nom de l’oferta de treball: 2a. BASES I CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA CARAMELLA”
Categoria: Subgrup C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació

 

⚪ 2a. CONVOCATÒRIA. BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA DIRECTOR/A DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"

 

Termini de presentació:  Fins el 4 de juliol.  
Nom de l’oferta de treball: 2a. CONVOCATÒRIA. BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA DIRECTOR/A DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA CARAMELLA”
Categoria: Subgrup A2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE RESUM MÈRITS

 

⚪ BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA NETEJADOR/A DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"

 

Termini de presentació:   Properament.
Nom de l’oferta de treball: BASES I CONVOCATÒRIA PLAÇA NETEJADOR/A DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA CARAMELLA”
Categoria: Subgrup AP
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació

 

⚪ BASES I CONVOCATÒRIA QUATRE PLACES D'EDUCADOR/A INFANTIL DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"

 

Termini de presentació:   Properament.
Nom de l’oferta de treball: BASES I CONVOCATÒRIA QUATRE PLACES D’EDUCADOR/A INFANTIL DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA CARAMELLA”
Categoria: Subgrup C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació

 

⚪ BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació:  Fins el 25/06/2024.
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: Subgrup C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE RESUM MÈRITS

 

⚪ BORSA DE TREBALL D'OFICIALS PRIMERA DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació:  Fins el dia 17/06/2024.
Nom de l’oferta de treball: BASES I CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D’OFICIALS PRIMERA DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria:
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE RESUM DE MÈRITS AL·LEGATS

 

⚪ BASES I CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PEONS D'OBRES DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació:  Fins el dia 17/06/2024.
Nom de l’oferta de treball: BASES I CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PEONS D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria:
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE RESUM DE MÈRITS AL·LEGATS

 

⚪ BASES I CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ADMINISTRATIU/VA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"

 

Termini de presentació:  fins al dia 16/04/2024, inclòs
Nom de l’oferta de treball: BASES I CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA ADMINISTRATIU/VA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA CARAMELLA”
Categoria: Grup C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE RESUM DE MÈRITS AL·LEGATS
Veure document Decret Alcaldia, llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses, composició del Tribunal qualificador, data, lloc i hora de realització de proves
Veure document LLISTA DEFINITIVA, MODIFICACIÓ TRIBUNAL I DATA DE LES PROVES
Veure document RESULTATS 1r. EXERCICI CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA RESULTATS. PROVA DE COMPETÈNCIES EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ ÀCTIC)
Veure document RESULTATS 3r. EXERCICI PROVA TEÒRICA

 

⚪ BASES I CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA DIRECTOR/A LLAR D'INFANTS MUNICIPAL "LA CARAMELLA"

 

Termini de presentació:  fins al dia 16/04/2024, inclòs.
Nom de l’oferta de treball: BASES I CONVOCATÒRIA UNA PLAÇA DIRECTOR/A LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “LA CARAMELLA”
Categoria: Grup A2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE RESUM DE MÈRITS AL·LEGATS
Veure document LLISTA PROVISIONALS DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES, EXCLOSES, TRIBUNAL QUALIFICADOR, DATA, LLOC I HORA PROVES.
Veure document Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses
Veure document RESULTATS FASE D’OPOSICIÓ
Veure document modificació membre Tribunal

 

⚪ Bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a ambiental, Subgrup A1 - A2, contractació formativa temporal (lloc de treball per desenvolupar el Programa subvencionat pel SOC-Foment pràctiques, a l'empara de la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d'octubre)

 

Termini de presentació:
Nom de l’oferta de treball: Bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a ambiental, Subgrup A1 – A2, contractació formativa temporal (lloc de treball per desenvolupar el Programa subvencionat pel SOC-Foment pràctiques, a l’empara de la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d’octubre)
Categoria: plaça assimilada al grupA, subgrup A1 o A2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document Model sol·licitud i quadre resum de mèrits al·legats
Veure document Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal qualificador, data, hora i lloc de realització de proves.
Veure document Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, tècnic/a ambiental, contractació formativa temporal
Veure document RESULTAT CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AMBIENTAL, CONTRACTACIÓ FORMATIVA TEMPORAL (LLOC DE TREBALL PER DESENVOLUPAR EL PROGRAMA SUBVENCIONAT PEL SOC-FOMENT PRÀCTIQUES)

 

⚪ Anunci. BASES PER A L’ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE ROQUETES, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, I CONVOCATÒRIA

 

Termini de presentació:
Nom de l’oferta de treball: Anunci. BASES PER A L’ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE ROQUETES, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, I CONVOCATÒRIA
Categoria: C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document MODEL SOL·LICITUD I QUADRE RESUM MÈRITS
Veure document RECTIFICACIÓ BASES PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL I CONSTITUCIÓ BORSA
Veure document SOL·LICITUD I QUADRE DE MÈRITS. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES 28 DE MARÇ DE 2024
Veure document Llista de persones aspirants admeses i excloses, membres del Tribunal i data i lloc de proves
Veure document Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i rectificació membres del Tribunal qualificador, data, lloc, i hora
Veure document RESULTATS 3r. EXERCICI. CULTURA GENERAL
Veure document RESULTATS 4rt. EXERCICI. CONEIXEMENTS TEÒRICS
Veure document RESULTATS 4r.EXERCICI. PROVA ESCRITA DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS (CAS PRÀCTIC)
Veure document RESULTATS EXERCICI. APTITUD FÍSICA
Veure document RESULTATS 5è. EXERCICI. PSICOTÈCNIC
⚪ Anunci. Bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d'una plaça de cap de Comunicació de l'Ajuntament de Roquetes

 

Termini de presentació: 27/12/2023
Nom de l’oferta de treball: Anunci. Bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d’una plaça de cap de Comunicació de l’Ajuntament de Roquetes
Categoria: A2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document PLAÇA CAP DE COMUNICACIÓ. SOL·LICITUD I QUADRE RESUM MÈRITS AL·LEGATS
Veure document Plaça Cap de Comunicació . Decret llistat provisional aspirants admesos i exclosos, Tribunal, data i lloc proves.
Veure document PLAÇA CAP COMUNICACIÓ. ACLARIMENT DECRET D’ALCALDIA PROVA PRÀCTICA
Veure document DECRET ALCALDIA LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
Veure document MODIFICACIÓ MEMBRES TRIBUNAL I DATES DE LES PROVES
Veure document RESULTATS 3r. EXERCICI. Prova teòrica temari general
Veure document EXERCICI Prova teòrica temari específic
Veure document Resultats 5è exercici. Supòsit pràctic
Veure document RESULTAT FINAL CONCURS-OPOSICIÓ

 

⚪ Anunci bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d’una borsa de treball d’auxiliars suport informàtic, Subgrup C2

 

Termini de presentació: 28/11/2023
Nom de l’oferta de treball: Anunci bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d’una borsa de treball d’auxiliars suport informàtic, Subgrup C2
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document MODEL SOL·LICITUD I QUADRE RESUM DELS MÈRITS AL·LEGATS
Veure document BORSA DE TREBALL AUXILIARS SUPORT INFORMÀTICA. DECRET LLISTA D’ADMESOS, EXCLOSOS, TRIBUNAL , DATA I LLOC.
Veure document Decret designació de membres tribunal de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Veure document RESULTATS FINALS FASE DE CONCURS-OPOSICIÓ

 

⚪ BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació: 07/09/23 al 26/09/2023
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Veure document Bases i convocatòria. 
Veure document Model normalitzat instància
Veure document Model quadre resum de mèrits al·legats