Treballa a l’Ajuntament

 

Si consultes periòdicament aquest apartat, t’assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l’ajuntament. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2024

OFERTES PÚBLIQUES DE TREBALL

També podeu consultar la informació sobre els Empleats públics al Portal de Transparència. 

Podeu fer qualsevol consulta a seleccio.personal@roquetes.cat

⚪ Bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a ambiental, Subgrup A1 - A2, contractació formativa temporal (lloc de treball per desenvolupar el Programa subvencionat pel SOC-Foment pràctiques, a l'empara de la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d'octubre)

 

Termini de presentació:
Nom de l’oferta de treball: Bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a ambiental, Subgrup A1 – A2, contractació formativa temporal (lloc de treball per desenvolupar el Programa subvencionat pel SOC-Foment pràctiques, a l’empara de la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d’octubre)
Categoria: plaça assimilada al grupA, subgrup A1 o A2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document Model sol·licitud i quadre resum de mèrits al·legats
Veure document Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal qualificador, data, hora i lloc de realització de proves.
Veure document Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, tècnic/a ambiental, contractació formativa temporal
Veure document RESULTAT CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AMBIENTAL, CONTRACTACIÓ FORMATIVA TEMPORAL (LLOC DE TREBALL PER DESENVOLUPAR EL PROGRAMA SUBVENCIONAT PEL SOC-FOMENT PRÀCTIQUES)

 

⚪ Anunci. BASES PER A L’ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE ROQUETES, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, I CONVOCATÒRIA

 

Termini de presentació:
Nom de l’oferta de treball: Anunci. BASES PER A L’ACCÉS, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE ROQUETES, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, I CONVOCATÒRIA
Categoria: C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document MODEL SOL·LICITUD I QUADRE RESUM MÈRITS
Veure document RECTIFICACIÓ BASES PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL I CONSTITUCIÓ BORSA
⚪ Anunci. Bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d'una plaça de cap de Comunicació de l'Ajuntament de Roquetes

 

Termini de presentació: 27/12/2023
Nom de l’oferta de treball: Anunci. Bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d’una plaça de cap de Comunicació de l’Ajuntament de Roquetes
Categoria: A2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document PLAÇA CAP DE COMUNICACIÓ. SOL·LICITUD I QUADRE RESUM MÈRITS AL·LEGATS
Veure document Plaça Cap de Comunicació . Decret llistat provisional aspirants admesos i exclosos, Tribunal, data i lloc proves.
Veure document PLAÇA CAP COMUNICACIÓ. ACLARIMENT DECRET D’ALCALDIA PROVA PRÀCTICA
Veure document DECRET ALCALDIA LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

 

⚪ Anunci bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d’una borsa de treball d’auxiliars suport informàtic, Subgrup C2

 

Termini de presentació: 28/11/2023
Nom de l’oferta de treball: Anunci bases i convocatòria, concurs oposició lliure, d’una borsa de treball d’auxiliars suport informàtic, Subgrup C2
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document MODEL SOL·LICITUD I QUADRE RESUM DELS MÈRITS AL·LEGATS
Veure document BORSA DE TREBALL AUXILIARS SUPORT INFORMÀTICA. DECRET LLISTA D’ADMESOS, EXCLOSOS, TRIBUNAL , DATA I LLOC.
Veure document Decret designació de membres tribunal de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Veure document RESULTATS FINALS FASE DE CONCURS-OPOSICIÓ

 

⚪ BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació: 07/09/23 al 26/09/2023
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Veure document Bases i convocatòria. 
Veure document Model normalitzat instància
Veure document Model quadre resum de mèrits al·legats
Veure document

Anunci borsa de treball de peons d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Roquetes, llista provisional de persones aspirants, admeses i excloses; composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de realització de proves

Veure document

RESULTATS FINALS FASE DE CONCURS-OPOSICIÓ

⚫BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació: 1/08/23 al 21/08/2023 (Finalitzat i Desert)
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Veure document Bases i convocatòria. 
Veure document Model instància i quadre resum mèrits.
Veure document Decret declarar desert el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de peons d’instal·lacions esportives
🟢BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació: 21/07/23 al 10/08/2023 (finalitzat)
Nom de l’oferta de treball: Bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure, d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de l’Ajuntament de Roquetes
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Veure document Bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure,d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves de l’Ajuntament de Roquetes
Veure document Model sol·licitud
Veure document Model quadre de mèrits
Veure document Proposta llista de persones aspirants admeses i excloses, data, lloc i hores de realització de proves, d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves
Veure document Llista definitiva de persones aspirants, admeses i excloses; composició del tribunal qualificador, d’una borsa de treball d’auxiliars administratius /ves de l’Ajuntament de Roquetes
Veure document RESULTATS 1R. EXERCICI BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
Veure document RESULTATS 2N. EXERCICI BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
Veure document RESULTATS 3R. BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
Veure document RESULTATS 4RT.EXERCICI. BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
Veure document RESULTATS 5È. EXERCICI. BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES
Veure document RESULTATS FASE DE CONCURS
Veure document RESULTATS FINALS

 

🟢 BORSA DE TREBALL, CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, DE PEONS D'OBRES

 

Termini de presentació: Presentació de sol·licituds des del dia 9 de juny de 2023 fins al dia 28 de juny de 2023.(ambdós inclosos)
Nom de l’oferta de treball: BORSA DE TREBALL, CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, DE PEONS D’OBRES
Categoria: Subgrup AP
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document Bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure, amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball de peons d’obres de l’ajuntament de Roquetes.
Veure document Annex II sol·licitud i quadre de mèrits. (Actualitzat)
Veure document Decret d’Alcaldia llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de realització de proves, de la borsa de treball de peons d’obres
Veure document Llistat definitiu aspirants admesos i exclosos
Veure document Resultats primer exercici
Veure document Resultats segon exercici
Veure document Resultats tercer exercici
Veure document Resultats fase d’oposició
Veure document Resultats finals fase de concurs
Veure document Resultats finals

 

🟢 BORSA DE TREBALL, CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA, D'OFICIALS PRIMERA

 

Termini de presentació: Presentació de sol·licituds des del dia 3 de juny de 2023 fins al dia 22 de juny de 2023.(ambdós inclosos)
Nom de l’oferta de treball: BORSA DE TREBALL, CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’OFICIALS PRIMERA
Categoria: C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document

Bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure, amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball d’oficials primera de l’ajuntament de Roquetes.

Veure document Annex II – Sol·licitud i quadre de mèrits. (actualitzat)
Veure document Decret d’Alcaldia llistat definitiu d’aspirants admesos, composició del tribunal qualificador, data, lloc i hora de realització de proves de la borsa de treball d’oficials primera de l’Ajuntament de Roquetes
Veure document Resultats 1r exercici. Coneixement de la llengua catalana
Veure document Resultats 2n exercici. Coneixement de la llengua espanyola
Veure document Resultats 3r exercici. Prova pràctica
Veure document Resultats finals fase oposició
Veure document Resultats finals fase concurs
Veure document Resultats finals

 

🟢 BASES PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació: 8 d’agost de 2023. (finalitzat)
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C1
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació
Veure document Annex II. Model sol·licitud concurs oposició d’una plaça de tècnic/a informàtica.
Veure document Plaça de tècnic/a auxiliar informàtica.” Quadre resum dels mèrits al·legats”
Veure document Publicació al BOE de data 19 juliol de 2023. Finalització termini presentació instàncies dia 8 d’agost de 2023.
Veure document Proposta llistat provisional de persones aspirants, admeses i excloses, data, lloc i hora de realització de proves, d’una plaça de tècnic/a auxiliar informàtica
Veure document DECRET DEFINITIU PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES PLAÇA TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA
Veure document RESULTATS FASE D’OPOSICIÓ
Veure document RESULTATS FINALS ASPIRANT QUE HA SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU, CONCURS-OPOSICIÓ, TORN LLIURE, D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

🟢 BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

Termini de presentació: 23/03/23 al 11/04/2023 (Finalitzat)
Nom de l’oferta de treball: BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE,
AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA, D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS/VES DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES
Categoria: C2
Organisme que contracta: Ajuntament de Roquetes
Consulta tota la informació Més informació

 

BASES I CONVOCATÒRIES PLACES PROCÉS DE L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL