Avalloguer – Ajuda destinada a les persones propietaries d’habitatges en lloguer

Ajuda destinada a les persones propietaries d’habitatges en lloguer, que no estan rebent la renda per part de les persones arrendatàries.

 

Les persones arrendadores poden percebre una quantitat equivalent a tres mesos de renda en el cas d’instar un judici per resoldre el contracte d’arrendament per impagament de la renda de lloguer.

En el cas d’habitatges amb protecció oficial que es destinin a lloguer, o quan els habitatges es destinin als programes de mediació, de cessió o al programa d’inserció, la cobertura s’amplia fins als sis mesos, que poden incloure mensualitats impagades abans de la interposició de la demanda.

 

El termini és de dos mesos a comptar des de la formalització del contracte de lloguer

 

Consulta aquí la resta de requisits i tota la informació necessària: Avalloguer – Cobertura a persones propietàries per al cobrament de rendes de lloguer. Habitatge (gencat.cat)

 

Per a més informació podeu adreçar-vos als organismes competents en matèria d’habitatge, o als professionals que us poden assessorar i acompanyar en la problemàtica que tingueu d’habitatge.

Serveis Socials de la zona on residiu

Oficina Comarcal d’Habitatge – Consell Comarcal del Baix Ebre – C/Barcelona 152, Tortosa. Telf: 977445308

Altres notícies que poden ser del teu interès…