Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per a restitució de camins municipals afectats pels aiguats 2020/2021

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions per restablir el béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Roquetes una subvenció per import total de 29.439,75 euros, per la realització de les següents actuacions:

  • Treballs de restitució dels camins afectats pels aiguats de novembre de 2020, amb un pressupost d’execució de 20.710,28 €, la Diputació de Tarragona ens ha concedit 19.674,76 euros.

  • Treballs de restitució dels camins afectats pels aiguats d’abril de 2021, amb un pressupost d’execució de 10.278,94 €, la Diputació de Tarragona ens ha concedit 9.764,99 euros.

Altres notícies que poden ser del teu interès…