Diputació de Tarragona subvencions per interessos de préstecs, exercici 2023

De conformitat amb la convocatòria del procediment de concessió de subvencions per a interessos de préstecs, exercici 2023, publicada al BOPT d’1 d’agost de 2023, l’Ajuntament de Roquetes va sol·licitar subvencions per interessos de préstecs.

En data 13 de desembre de 2023, la Diputació de Tarragona, ha concedit les subvencions per a interessos de préstecs, exercici 2023, que es detallen a continuació:

 • Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
  Municipi: Roquetes
  Concepte: Caixabank
  Número d’expedient: 8004330008-2023-0022561
  Pressupost Elegible: 22.520,65 euros
  Despesa mínima a justificar: 7.000,00 euros
  % concedit: 100,00%
  Import concedit; 7.000,00 euros
  Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46202-01

 

 • Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
  Municipi: Roquetes
  Concepte: Caixabank
  Número d’expedient: 8004330008-2023-0022562
  Pressupost Elegible: 7.989,86 euros
  Despesa mínima a justificar: 7.000,00 euros
  % concedit: 100,00%
  Import concedit; 7.000,00 euros
  Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46202-01

 

Acord de concessió.

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…

El nou Recull Roquetes, ja disponible!

El nou Recull Roquetes, ja disponible!

Es repartirà des d’avui a domicili als nuclis urbans de Roquetes i la Raval de Cristo, mentre que els veïns dels disseminats poden recollir-lo a...