Projectes d'obres Ajuntament

Renovació enllumenat projectors Led i pavimentació lateral del camp de gespa.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 02 Juny 2021

Projecte de obres de Renovació enllumenat projectors Led i pavimentació lateral del camp de gespa redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució de 67.191,43€ (Pressupost 55.530,11€ més 11.661,32€ d' IVA).

 

Aprovat inicialment per Junta d eGovern Loal de 1 de juny de 2021.

En fase : Exposició al públic d'un mes a partir de la seva publicació al BOP.

 

Projecte

Reforma de la barana del carrer del Canal

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dilluns, 30 Novembre 2020

Reforma de la barana del carrer del Canal: Enderroc de la barana existent i execució barana metàl.lica.

 Projecte redactat pels Serveis Tècnics municipal per un import de 174.988,48€ IVA inclós..

Obra subvencionada pel PAM 2021

Pressupost de l'obra 174.988,48€

Subvenció del PAM 163.988,48€

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP de Tarragona.

Projecte

Logo diputacio

Urbanització d'un tram del camí del Mig

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 19 Novembre 2020

Urbanització d'un tram del cami del Mig

Projecte

Projecte de Millora parc infantil i zona verda Hort de Cruells

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 18 Novembre 2020

Projecte de Millora del parc infantil i zona verda Hort de Cruells

Projecte aprovat per Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2020.

S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la publicació de l'anunci  al BOP.

 

Projecte

Projecte modificat

Pavimentació de trams dels camins de Garroferets, Galatxo, Vilaret i Codonyers

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 18 Novembre 2020

Pavimentació de trams dels camins de Garroferets, Galatxo, Vilaret i Codonyers

Projecte d'obres aprovat per Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2020

S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la publicació al BOP.

Projecte

 

Millora del servei d'enllumenat públic: Substitució de punts V.S.A.P. per punts de llum LED.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 18 Novembre 2020

Millora del servei d'enllumenat públic: Substitució de punts V.S.A.P. per punts de llum LED

Projecte d'obres aprovat per Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2020.

Obra subvencionada pel Pla d'Obres i Serveis . Anualitat 2021

Pressupost subvencionable 382.712,73€  subvenció 125.584,87€

S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la publicació de l'anunci al BOP

Projecte 

Projecte d'urbanització d'un tram del cami del Mig

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 23 Setembre 2020

PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CAMI DEL MIG

Espai delimitat pel carrer Joan Prim i el polígon Industrial Imsa Tamsa

L’objecte del projecte és descriure a nivell de projecte d’obres bàsiques i complementàries la urbanització d’un tram del camí del mig entre el carrer Joan Prim i la la zona industrial “Imsa-Tamsa”. Actualment amb una secció aproximada de 4 metres a la prevista pel planejament d’aproximadament 10 metres.

Projecte

Enderroc d'edificacio entre mitgeres (Murall, 9) i urbanització parcial del carrer Matarranya

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 23 Setembre 2020

Projecte d'enderroc d'edificació entre mitgeres i urbanització parcial del carrer Matarranya.

Consisteix en l'enderroc de l'habitatge del carrer Murall, 9 i conectar el carrer Matarranya i Lope de Vega.

 Exposa al public per 1 mes a partir de la publicació al BOP núm. 2021-4606 de 24 de maig de 2021.

Finalitza el 25 de juny de 2021.

 

Projecte modificat i aprovat inicialment  en  Junta de Govern Local de  27 d'abril de 2021.

 

Projecte enderroc i urbanització

Document tècnic per dividir el lots.

 

 

 

 

Aprovat el projecte d'obres referent als treballs de restitució dels camins malmesos pels aiguats d'octubre de 2018

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 05 Agost 2020

La Junta de Govern Local, en data 21 de juliol de 2020, va aprovar inicialment el projecte executiu "restitució camins malmesos pels aiguats de l'octubre de 2018", redactat per l'arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d'execució de 154.924,25 euros, i amb el desglossament següent: 128.036,57 euros de pressupost net, i 26.887,68 euros en concepte d'IVA, al tipus 21%.

Projecte d'obres

Anunci exposició al públic

Millora acustica i térmica del Casal de la Raval de Cristo

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 08 Juliol 2020

 

S'exposa el projecte  al públic per termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP, per poder presentar al.legacions o reclamacions.

Finalitza el dia 19 d'agost de 2020. 

Obra  subvencionada pel Pla d'Acció Municipal. Anualitat 2020.

Pressupost de l'obra: 352.876,18€

Subvenció del PAM 335.232,37€

Projecte.

Anunci

 

Urbanització de la zona d'aparcaments (costat piscina climatitzada)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 10 Juny 2020

Projecte:  "Urbanització de la zona d'aparcaments (Espai delimitat per la Urbanització Torre d'en Gil i Passeig Manel Cid, costat de la piscina municipal climatitzada)

Redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució de 39.813,90€ (Pressupost 32.904,05€ més 6.909,85€ d' IVA).

S'exposa al public pel termini d'un mes a partir de la data de publicació al BOP.

Projecte

 

Projecte de pavimentació amb formigó de trams de camins municipals

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 03 Juny 2020

Obras subvencionada pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 de la Diputació Provincial de Tarragona.

S'exposa al public pel termini d'un mes i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Pressupost 143.808,15€

Subvenció PAM  112.876€

PROJECTE

Adequació immoble per centre tutelat per a menors no acompanyats

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Divendres, 22 Novembre 2019

S'exposa al públic per termini de 20 dies a partir  de la publicaicó de l'anunci al BOP

Memòria

Remodelació de l'espai de les antigues Piscines a la zona Poliesportiva

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 13 Novembre 2019

Projecte aprovat per Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2019.

Projecte

Anunci

Durant el termini d'exposició al púbic no s'han presentat al.legacions i ha esdevingut aprovat definitivament.

Anunci aprovació definitiva

Pavimentació del camí del Mig i del camí de les Rosites construcció del vial peatonal i rampes d'accés.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Octubre 2019

S'exposa al públic pel terini d'un mes a partir de l'anunci al BOP.

Memòria

Anunci aprovació inicial

S'ha exposat al públic i no s'han presentat al.legacions i per tant ha esdevingut aprovat definitivament.

Anunci aprovació definitiva

 

Construcció pergola a l'edifici de l'antic novicitat dels Jesuites a la Torre d'en Gil

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dimecres, 30 Octubre 2019

S'esposa al públic pel termini d'un mes a partir de la publiació de l'anunci al BOP.

 

Memòria

Pavimentació de les voreres del carrers Pare Romanyà, Isabel II i Hierro Labernia

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Pavimentació de les voreres del carrers Pare Romanyà, Isabel II i Hierro Labernia

Exposició al public durant un mes a partir de la data de publciació de l'Anunci al BOP

Projecte

Anunci

Pavimentació del tram inicial del Camí Pandorga

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Pavimentació del tram inicial del Camí Pandorga

Exposició al públic pel termini d'un mes a partir de la data de la publicació de l'anunci al BOP

Projecte

Anunci

Construccio pergola-toldo a l'Escola de Raval de Cristo

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Construcció pergola-toldo a l'Escola de Raval de Cristo

Exposició al públic pel termini d'un mes a partir de la data de publicació de  l'anunci al BOP

Projecte

Anunci aprovació inicial

S'ha exposat al públic i no s'ha presentat cap al.legació ni reclamació i ha esdevingut aprovat definitivament.

Anunci aprovació definitiva

 

Reurbanització de la zona verda Torre d'en Gil. Fase 1 Millora àrea de parquing caravanes

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament
Publicat el Dijous, 17 Octubre 2019

Reurbanització de la zona verda Torre d'en Gil.

Fase 1 Millora àrea de parquing caravanes.    Subvenció nominativa de la Diputació de Tarragona per import de 35.000€.

Exposicó al públic 1 mes a partir de la data de publicació al BOP

 

Projecte 

Anunci

 

Logo DIPUTACIO