seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Pavimentació de la zona del Passeig del Canal

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament Publicat el Dimarts, 22 Mai 2018

"Pavimentació de la zona del Passeig del Canal-Passeig Ramon Bosch"  

Projecte finançat pel PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

Projecte redactat pels Serveis tècnics municipals.

Està en exposició al públic . Es pot consultar a les oficines municipals.

Anunci

Projecte

Finalitzat el periode d'exposició al públic i a la vista de les al.legacions presentades, s'ha redactat el projecte modificat que li dona compliment.

S'exposa al públic pel termini de  1 mes a partir de l'anunci publicat  al BOP  de 18  d'abril de 2019.

Projecte modificat

 Anunci aprovació definitiva

Pressupost elegible  de l'obra: 197.972,69€

Subvenció PAM  2018 :  67,82% que suposa  134.261,87€

Logo DIPUTACIO