Aprovat el projecte d'obres referent als treballs de restitució dels camins malmesos pels aiguats d'octubre de 2018

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament Publicat el Dimecres, 05 Agost 2020

La Junta de Govern Local, en data 21 de juliol de 2020, va aprovar inicialment el projecte executiu "restitució camins malmesos pels aiguats de l'octubre de 2018", redactat per l'arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d'execució de 154.924,25 euros, i amb el desglossament següent: 128.036,57 euros de pressupost net, i 26.887,68 euros en concepte d'IVA, al tipus 21%.

Projecte d'obres

Anunci exposició al públic