seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Projectes d'obres

Obres complementàries de la urbanització del Poligon Imssa-Tamsa

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 01 Febrer 2013

Inicia del procediment de licitació de les obres complementàries de la urbanització el polígon industrial Immssa-Tamsa.

S'aprova el plec de clausules. Es podrà examinar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament en hores d'oficina des de les 9,00 a les 14,00 hores.

Anunci

 

PROJECTE D'OBRES MODIFICACIO ACCES A LA NAU DE L'ANTIGA LEAR

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 08 Octubre 2012

Es redacta el present projecte per tal de modificar l'accés de l'antiga nau de la LEAR, situada al sector P, i que consisteix en canviar l'accés a la parcel.la i situar la tanca a la distància obligatòria d'acord amb el PGOU vigent.

Anunci

Memoria

Planol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Anunci aprovacio definitiva

Plec de clausules

 

Projecte d'urbanització de la UA 14.2 (zona Spar)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 24 Agost 2012

Projecte d'urbanització se sotmet a exposició pública pel termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOP.

Anunci

 

Aprovacio projecte modificat Reforma de la Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

S'exposa al públic el projecte de Reforma de les plantes 2 i 3 de l'antiga Casa Consisotrial i rehabilitació de façanes.

Tramitació procediment urgent

Exposicial públic 15 dies des  de la seva publicació al BOP  núm 253  de 3 de novembre de 2011.

file icon doc anunci_modificat_projecte.doc

 

Modificació del contracte d'abastament d'aigua potable de la població 2ª Fase

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

Anunci de la modificació del contracte de Millora d'abastament d'aigua potable i adjudicada a SOREA SA.

file icon pdf anunci_mod_contracte.pdf

Nova pavimentacio cami Parellades

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 16 Agost 2010

MEMORIA DE NOVA PAVIMENTACIO DEL CAMI DE PARELLADES

S'exposa al públic pel termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP núm 184 de 10 d'agost de 2010.

Reforma de la 2 i 3 planta antiga Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 02 Juliol 2010

PROJECTE" Reforma de les plantes 2n i 3r per crear un centre d'interpretacio museistica i rehabilitació de façanes."

Aprovació inicial: Junta Govern Local 1 de juny 2010.

Exposició al públic 30 dies a partir de la publicació del BOP.

Es pot consultar el projecte a les oficines d'aquest Ajuntament.