seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Projectes d'obres

ADEQUACIÓ ACCESSIBILITAT PLANTA BAIXA I BAR CASAL HORT DE CRUELLS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimarts, 07 Febrer 2017

L'objecte de l'obra a executar a l'edifici del Casal Hort de Cruells és complir amb la normativa referent a accessibilitat i millorar l'activitat del bar-restaurant en planta baixa.

Aprovació incial: 24 de gener de 2017

Informació pública: BOPT núm. 26, de 7 de febrer de 2017

Anunci

Projecte

PAVIMENTACIO DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC, RAVAL MERCE I RAVAL DE CRISTO

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 19 Gener 2015

OBRA SUBVENCIONADA PEL PEIM 2015  DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA

Anunci

Projecte 

Anunci aprovacio definitiva

Repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, La Cinta, Ansedó i del Mig.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dimecres, 12 Novembre 2014

Projecte d'obra de repavimentació dels carrers Pare Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, la Cinta, Ansedó i del Mig.

Projecte aprovat definitivament.

OBRA SUBVENCIONADA PEL PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES  2014 DE LA DIPUTACIO  DE TARRAGONA

ADJUDICATARI : FIRTEC SA   per un import  de 106.795,66€ més 22.427,09€ IVA

Projecte 

Aprovacio definitiva 

Anunci

 

Obres complementàries de la urbanització del Poligon Imssa-Tamsa

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 01 Febrer 2013

Inicia del procediment de licitació de les obres complementàries de la urbanització el polígon industrial Immssa-Tamsa.

S'aprova el plec de clausules. Es podrà examinar l'expedient a les oficines de l'Ajuntament en hores d'oficina des de les 9,00 a les 14,00 hores.

Anunci

 

PROJECTE D'OBRES MODIFICACIO ACCES A LA NAU DE L'ANTIGA LEAR

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 08 Octubre 2012

Es redacta el present projecte per tal de modificar l'accés de l'antiga nau de la LEAR, situada al sector P, i que consisteix en canviar l'accés a la parcel.la i situar la tanca a la distància obligatòria d'acord amb el PGOU vigent.

Anunci

Memoria

Planol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Anunci aprovacio definitiva

Plec de clausules

 

Projecte d'urbanització de la UA 14.2 (zona Spar)

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 24 Agost 2012

Projecte d'urbanització se sotmet a exposició pública pel termini de 30 dies a partir de la seva publicació al BOP.

Anunci

 

Aprovacio projecte modificat Reforma de la Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

S'exposa al públic el projecte de Reforma de les plantes 2 i 3 de l'antiga Casa Consisotrial i rehabilitació de façanes.

Tramitació procediment urgent

Exposicial públic 15 dies des  de la seva publicació al BOP  núm 253  de 3 de novembre de 2011.

file icon doc anunci_modificat_projecte.doc

 

Modificació del contracte d'abastament d'aigua potable de la població 2ª Fase

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 07 Novembre 2011

Anunci de la modificació del contracte de Millora d'abastament d'aigua potable i adjudicada a SOREA SA.

file icon pdf anunci_mod_contracte.pdf

Nova pavimentacio cami Parellades

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Dilluns, 16 Agost 2010

MEMORIA DE NOVA PAVIMENTACIO DEL CAMI DE PARELLADES

S'exposa al públic pel termini de 30 dies a partir de la publicació al BOP núm 184 de 10 d'agost de 2010.

Reforma de la 2 i 3 planta antiga Casa Consistorial

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres
Publicat el Divendres, 02 Juliol 2010

PROJECTE" Reforma de les plantes 2n i 3r per crear un centre d'interpretacio museistica i rehabilitació de façanes."

Aprovació inicial: Junta Govern Local 1 de juny 2010.

Exposició al públic 30 dies a partir de la publicació del BOP.

Es pot consultar el projecte a les oficines d'aquest Ajuntament.