seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

PROJECTE D'OBRES MODIFICACIO ACCES A LA NAU DE L'ANTIGA LEAR

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Projectes d'obres Ajuntament Publicat el Dilluns, 08 Octubre 2012

Es redacta el present projecte per tal de modificar l'accés de l'antiga nau de la LEAR, situada al sector P, i que consisteix en canviar l'accés a la parcel.la i situar la tanca a la distància obligatòria d'acord amb el PGOU vigent.

Anunci

Memoria

Planol 1

Plànol 2

Plànol 3

Plànol 4

Plànol 5

Plànol 6

Anunci aprovacio definitiva

Plec de clausules