seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 22 Febrer 2021

Últim dia per sol·licitar els Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO

Termini de sol·licitud: del 15 al 22 de febrer del 2021 #CanalEmpresa canalempresa.gencat.cat/ca/detall/arti

Instruments i ajuts del CDTI i ACCIÓ per a la Innovació Empresarial

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 22 Febrer 2021

Dimecres, 24 de febrer del 2021
De 10.00 h a 12.00 h

Online

INSCRIPCIONS

 

icona fletxa Tens un projecte empresarial d'R+D+i?

icona fletxa Vols parlar amb un expert?

En aquesta sessió coneixeràs els ajuts i serveis d'ACCIÓ i CDTI per a la realització de projectes empresarials d'R+D i innovació.

Representants del CDTI ens presentaran els programes i instruments de suport a projectes d’R+D+i, com els NEOTEC, PID, CERVERA o projectes de cooperació tecnològica internacional en R+D+i. Des d'ACCIÓ, també explicarem els detalls de les línies d’actuació pròpies per donar suport a aquests projectes.

A més, si tens una idea de projecte o necessites assessorament en la seva estructuració, podràs reunir-te amb els gestors d’ACCIÓ i CDTI per comentar-lo i comprovar el seu encaix amb els serveis i ajuts presentats. Sol·licita-la en inscriure’t.

Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d'una microempresa enfront la COVID-19 (febrer 2021)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 19 Febrer 2021

 

Avui a partir de les 9:00 hores, la Generalitat obre les inscripcions a un altre ajut perquè persones treballadores autònomes optin a una nova convocatòria d'ajuts.

L'import és de 2.000€.

Termini fins: 26/02-2021 a les 15:00h

Inscripcions: https://bit.ly/2NG50fS

 

Mesures extraordinàries en l'àmbit de la cultura

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 18 Febrer 2021

El DOGC publica un ajut extraordinari, de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i música.

Les persones beneficiàries de l'ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, arts visuals i música que han vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya, han d'acreditar el compliment dels requisits següents:

 1. a) Tenir divuit anys o més.
 2. b) Estar empadronat/ada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 3. c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim especial d'autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim general de la Seguretat Social o en el Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia de l'any 2020.
 4. d) Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'import de 20.000 euros.
 5. e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o d'altres), o als quals s'havia compromès.

 

Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat i percebut durant l'any 2020, però és incompatible amb els ajuts que preveu l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts que preveu l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària. 

Aquesta prestació extraordinària, atès l'objecte i la seva finalitat, no pot ser objecte de cessió, embargament o retenció.

L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una resolució de convocatòria que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la prestació.

El criteri d'atorgament dels ajuts és la presentació de la sol·licitud dins del termini previst, sempre que es compleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. En cas que la dotació pressupostària no sigui suficient per a totes les sol·licituds presentades, i no sigui possible ampliar aquesta dotació, l'ajut s'ha d'atorgar de manera prioritària i preferent a les persones beneficiàries amb menys ingressos, fins a l'exhauriment total de la dotació.

Més informació

Nous ajuts directes per a esdeveniments firals, centres comercials i locals de més de 400 metres quadrats

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 18 Febrer 2021

El Consell Executiu ha autoritzat transferir 10 milions d’euros al Departament d’Empresa i Coneixement per obrir una línia d’ajuts per a establiments de més de 400 metres quadrats i per a locals situats en centres, galeries i recintes comercials, i una altra per a recintes i esdeveniments firals. S’hi podran acollir els organitzadors de fires d’àmbit local, comarcal, i nacional, i els recintes firals.

En els propers dies es publicaran les bases de les dues noves línies.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

SOC - Convocatòria dels ajuts per la contractació de persones majors de 45 anys

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 17 Febrer 2021

Us informem que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, en  referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per a l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://web.gencat.cat/ca/tramits, concretament accedint a l’enllaç del Tràmit Foment de la Incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Trobareu més informació al portal web del SOC,  a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00004

Resum dels nous ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

La Seguretat Social ha publicat un document de preguntes freqüents sobre els nous ajornaments de quotes a la Seguretat Social per a empreses i autònoms. Recordem que amb el començament de l'any han entrat en vigor noves moratòries en les quotes a la Seguretat Social. Aquests ajornaments es troben regulats en la disposició final 43 de la Llei 11/2020 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 (LPGE) i estan dirigits a empreses i autònoms que es trobin al corrent de les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor.

En el cas dels treballadors autònoms, la moratòria abasta les quotes la meritació de les quals correspongui als mesos de gener a març del 2021. Per a les empreses, entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021. A continuació, facilitem les respostes de la seguretat Social a les preguntes més freqüents sobre aquestes mesures:

Qui pot sol·licitar-ho?

L'empresari (persona física o jurídica) o el treballador autònom, en nom propi o mitjançant el seu representant o el seu autoritzat RED, sempre que no presenti deute amb anterioritat als períodes afectats per la mesura, ni tingui un ajornament anterior vigent.

Quines quotes són susceptibles d'ajornament?

En el cas de les empreses: Les quotes amb la Seguretat Social -i per conceptes de recaptació conjunta- la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021.

En el cas dels treballadors i treballadores per compte propi: Les quotes la meritació de les quals tingui lloc entre els mesos de gener a març de 2021.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

S'ha de sol·licitar dins dels deu primers dies naturals del mes de gener, febrer i març de 2021, respecte de les quotes el termini reglamentari d'ingrés es correspongui amb els esmentats mesos.

On i com es demana?

Ha de presentar la sol·licitud mitjançant el corresponent formulari a la seva disposició en el Registre Electrònic de la seu electrònica de la Seguretat Social, disponible en aquest enllaç.

Haurà d'utilitzar qualsevol dels sistemes d'identificació electrònica (Certificat digital o Cl@ve)

Quin tipus d'interès comporta l'ajornament?

Es tracta d'un interès molt reduït del 0,5%. Aquest tipus d'interès és set vegades inferior al que normalment s'estableix.

Quina serà la meva situació un cop sol·liciti l'ajornament?

Des del moment de la sol·licitud, l'empresa o treballador autònom serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos l'ajornament dels quals se sol·licita, fins que es dicti la corresponent resolució.

Quin és el termini d'amortització?

En la concessió de l'ajornament s'atorgarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent a què s'hagi dictat la resolució.

He d'esperar una resolució per a cada mes de sol·licitud?

Qualsevol sol·licitud d'ajornament a l'empara d'aquesta norma, sigui d'un mes o de diversos mesos, serà objecte d'una única resolució finalitzat l'últim dels 3 mesos ajornables.

Més informació

Publicat el 08/02/2021 a https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/resum-dels-nous-ajornaments-quotes-seguretat-social-empreses-autonoms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=institucional_8febrer2021_CAT

Ajut extraordinari a micro i petites empreses i cooperatives

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

S'OBRE TRÀMIT INSCRIPCIÓ PRÈVIA, per a ajuts extraordinaris per a autònoms afectats per la Covid19.

Persones treballadores autònomes individuals, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones.

Inscripció al registre de les 09:00 h del 19 de febrer a les 15:00 h del 26 de febrer de 2021.

Clica aquí per fer la inscripció prèvia (sempre que es compleixin els requisits): canalempresa.gencat.cat/ca/inici

Per a més informació: portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF

Mesures i ajuts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 Per a empreses, entitats i professionals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

Cercador de mesures i ajuts a empreses i professionals

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

Pla d'ajuts per als més afectats per la COVID-19

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

El pla disposa d’un import de 618 milions d’euros de gener a març.

El destinataris d’aquestes ajudes seran majoritàriament:

 • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
 • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
 • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Els sectors més afectats per les restriccions.

El Pla conté quatre línies:

 • Reedició dels ajuts per a persones treballadores autònomes
  • Termini de sol·licitud: del 19 de febrer a les 9 h i fins el 26 de febrer a les 15 h.
 • Un ajut nou i directe a les persones treballadores en situació d’ERTO
  • Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 9 h i fins el 25 de febrer a les 15 h.
 • Un ajut nou per a la formació de persones treballadores també en situació d’ERTO
 • Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball
  • Termini de sol·licitud: del 15 de febrer a les 12 h i fins el 22 de febrer a les 12 h.

Nota de premsa

Més info: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dajuts-per-al-mes-afectats-per-la-COVID/

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=403282

Ajut per a persones treballadores autònomes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 09 Febrer 2021

L’import és de 2.000 euros

S’espera arribar a 140.000 beneficiaris

La dotació és de 280 M€

Cal inscriure’s al registre a partir del 19/2.

bit.ly/2OjNluL