seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 22 Octubre 2014

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/308/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives
i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Publicat al DOGC Núm. 6733 de 22/10/14

 

Publicat al DOGC Núm. 6733 l’Ordre per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadores o sòcies o socis de treball en cooperatives i societats laborals.

 La convocatòria esmentada incorpora diverses variants respecte de la convocatòria de l’any anterior:

 

L’import màxim de la convocatòria és de 419.976 euros.

 

El termini de presentació de sol.licituds és de 10 dies  naturals, es a dir fins a 31 d’octubre.

 

Les quanties de subvenció varien segons de quin col.lectiu es tracti:

 

Persones discapacitades          5.000 euros

Menors de 30 o majors de 45    3.000 euros

La resta de sol.licitants             2.000 euros

 

Entre els criteris de valoració s’ha incorporat la valoració de:

 

Empresa amb menys de 3 anys d’antiguetat

Si la persona incorporada és menor de 30 anys o major de 45 anys.

 

A més, atès que aquest any s’ha incorporat el codi IBAN en l’identificació dels comptes bancaris dels creditors, serà requisit obligatori la presentació de la corresponent sol.licitud de transferència bancària a creditors particulars.

Així mateix, caldrà estar atent a les obligacions dels sol.licitants de les subvencions, amb especial atenció al fet d’estar al corrent de les obligacions registrals derivades de Reial Decret 1784/1996, pel qual s`aprova el Reglament del Registre Mercantil, així com l’article 13 de la Llei 18/2002, de cooperatives i el Decret 203/2003, sobre l’estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives.

 

Es pot accedit a la sol·licitud en el següent enllaç amb el codi: G146NCTC-056.

Programa Consolida't

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 20 Octubre 2014

Publicat al DOGC de 13/10/14

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/302/2014, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del
treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any
2014.

Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 20 Octubre 2014

Us informo que, en data 17 d’octubre de 2014, s'ha publicat al DOGC la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual es convoquen els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya, que us adjuntem.

Els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial reconeixen aquelles iniciatives relacionades amb el món del comerç i dels serveis que s’hagin distingit per les seves tasques de millora en la gestió del sector de la distribució minorista, particularment del comerç urbà de proximitat.

S’estableixen tres categories de premis:

·         Premi a la Iniciativa Empresarial

Premi a la Innovació en el Comerç

Premi a l’eCommerce

Premi a la Iniciativa Col·lectiva

·         Premi a la Iniciativa Col·lectiva Territorial

Premi a la Iniciativa Col·lectiva Sectorial

·         Premi a la Gestió Pública

Els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris distingeixen als establiments en actiu que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s’han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional centenària.

Les sol·licituds estan a disposició de les persones interessades a la web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya:

http://www.ccam.cat/ca/Cos/serveistramits:premisreconeixements

El termini de presentació de sol·licituds dels Premis a la Iniciativa Comercial i dels Premis als Establiments Comercials Centenaris s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució i finalitza el 19 de desembre de 2014.

Ajuts per contribuir a la renovació de la planta hotelera de Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 22 Setembre 2014

En data 15.09.2014, va sortir publicada al DOGC l’Ordre EMO/227/2014, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts als hotels per rehabilitar la planta hotelera obsoleta de Catalunya i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014 (us l’enviem adjunta).

L’objectiu d’aquests ajuts es posar al servei dels hotels catalans un programa per afavorir la inversió que permeti rehabilitar i renovar els seus establiments i millorar així la seva competitivitat.

Consisteixen en una bonificació d'un 2% del tipus d'interès aplicat per l'Institut Català de Finances (ICF) als préstecs concedits en el marc d'aquesta línia per rehabilitar la planta hotelera obsoleta.

Poden ser beneficiaris les petites i mitjanes empreses titulars d'un establiment hoteler amb més de 25 anys d'antiguitat, ubicat en un municipi amb una població censada inferior a 50.000 habitants, i degudament inscrit al Registre de turisme de Catalunya.

El préstec es formalitza amb l'Institut Català de Finances, que és qui valora el risc financer de cada sol·licitud i qui decideix si es fa efectiva l'operació.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2014, o fins a exhaurir el pressupost.

Els préstecs concedits per l’ICF en el marc d’aquesta línia tindran les condicions següents:

Import del préstec: fins al 100% de l’import de la inversió, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 euros per titular o grup. 

El termini màxim del préstec serà de fins a 8 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.

Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 2 anys.

Amortització: El préstec s’amortitzarà linealment per períodes vençuts.

Comissió d’obertura: 0,5% del nominal del préstec.

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més el 3,5%. Sobre el tipus d’interès resultant s’aplicarà la bonificació del 2% com a ajut del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Interès de demora: tipus d’interès vigent de l’operació més el 6%.

Garantia: les considerades suficients a criteri de l’ICF en funció de l’estudi de cada operació de préstec sol·licitada. Si es considera necessari es podrà sol·licitar l’aval d’Avalis, que tindrà una comissió màxima de risc sobre el principal del crèdit no amortitzat de l’1,25%.

Actuacions a finançar:

Aquells projectes d’inversió que compleixin les condicions següents:

a) Una inversió mínima de reforma per llit segons categoria:

CATEGORIA

INVERSIÓMÍNIMA/LLIT

Gran luxe

12.370,91€

5*

9.653,72 €

4* i 4s

7.538,72 €

3*

6.305,83 €

2*

5.953,33 €

1*

5.689.38€

b) Per comptabilitzar aquesta inversió es tindrà en compte:

     ·      Els establiments hotelers que certifiquin que ja han realitzat inversions en reformes durant els 3 anys previs a la data de sol·licitud podran descomptar de l’import mínim de reforma la inversió ja realitzada. Així, tots els establiments que hagin dut a terme reformes en els darrers tres anys i n'efectuïn de noves es podran beneficiar de la mesura, sempre que la suma de la inversió assoleixi o superi l'import mínim exigit.

     ·      El projecte de rehabilitació ha de complir amb les exigències mínimes d'eficiència energètica i d'accessibilitat.

El termini d'execució de les actuacions subvencionables serà d'un màxim de 2 anys comptats a partir de la concessió del préstec.

Podeu trobar el model de sol·licitud i la resta de documentació a adjuntar al següent enllaç, ajuts per rehabilitar la planta hotelera obsoleta.

Programa Leader 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 20 Agost 2014

Ha estat publicada l’Ordre AAM/255/2014, de 31 de juliol, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader corresponent a l’any 2014.

Aquesta convocatòria estarà oberta 45 dies hàbils,  és a dir,   fins el dijous 2 d’octubre de 2014, amb una partida  pressupostària de de 446.174,87 € per a inversions a realitzar durant aquest 2014 fins agost de 2015.

Seran elegibles tres tipus d’inversions, dues dirigides al sector privat i una al sector públic.

1.- Inversions productives de de l’àmbit  privat: 

1.1.- orientades a PIMES, emprenedors i microempreses del sector turístic (allotjament, restauració,...)

1.2.- microempreses que no siguin del sector turístic i agroalimentari (quedes excloses les fleques). Es necessitarà una inversió mínima de 12.000€ (IVA no inclòs) i es dotarà d’un màxim d’ajut fins 100.000€.

Es pot obtenir fins un 35% del total de la inversió a fons perdut i poden arribar al 40% si es porta a terme un programa de millora de RSE (Responsabilitat Social Empresarial).

2.- Inversions no productives de l’àmbit públic: orientades a la recuperació i embelliment del patrimoni, cultural, històric i natural relacionat amb el món rural i que creï sinergies amb el sector productiu. No serà elegible obra pública orientada a l’execució de carrers i serveis municipals.

Mínim d’inversió : 40.000€ . (Inclou execució material + benefici industrial i despeses generals + direcció tècnica i projecte executiu. No inclou IVA).

Es podrà subvencionar fins un màxim del 80% del pressupost d’execució amb una màxim d’ajut 100.000 €. S’haurà de tenir en compte que les resolucions les esperem sobre el mes de gener/febrer de 2015  i l’obra ha d’estar executada i totalment pagada a juliol de 2015. Estem parlant doncs d’uns 5-6 mesos màxim d’execució.

Us recordo que els ajuts Leader estan cofinançats pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 55% i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya en un 45%.

Els interessats en entrar a la convocatòria o a obtenir més informació podeu adreçar-vos a la seu del Consorci i demanar pel gerent Lluís Simó. (tel. 672 31 24 38- 977 442 116 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

Per obtenir documentació sobre les sol·licituds o més informació del procés podeu accedir a la web del Grup: www.leader.cat

Publicat al BOPT Núm. 150 de 01/07/14 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels VIII Premis a l'Empreneduria. Bases que han de regir la concessió dels VIII PREMIS A L'EMPRENEDURIA als millors projectes de creació d'empresa que s'ub

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 01 Juliol 2014

Publicat al BOPT Núm. 150 de 01/07/14 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels VIII Premis a l'Empreneduria.

 

Bases que han de regir la concessió dels VIII PREMIS A L'EMPRENEDURIA als millors projectes de creació d'empresa que s'ubiquin al Baix Ebre.

Programa Tecnobons

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 30 Juny 2014

Aprofita les convocatòries d'ajuts obertes abans de l'estiu

ACCIÓ convoca enguany dos programes d'ajut a empreses catalanes per facilitar que portin a terme projectes de Recerca i d’Innovació. Es tracta del programa de Bons Tecnològics i els Nuclis d’Innovació Tecnològica, que poden ser del vostre interès. a) El Programa de Bons Tecnològics (Tecnobons) està adreçat a pimes d’entre 6 i 49 treballadors. Està previst que es publiqui al DOGC a finals de juny i les sol•licituds s’assignaran per ordre d’arribada. L’objectiu és ajudar a les empreses a innovar tecnològicament en els seus productes i/o processos, alhora que estableixen col•laboracions amb proveïdors tecnològics avançats. Els Tecnobons són un ajut econòmic directe en forma de bo tecnològic, els quals es poden bescanviar amb un proveïdor tecnològic per a realitzar un dels serveis tecnològics següents: - Estudis de Vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica. - Estudis de Viabilitat tecnològica i industrial. - Testeig i validació de processos pilots, nous mètodes i materials. - Testeig i validació experimental nous prototips, nous productes i/o serveis. b) El programa de Nuclis d'Innovació Tecnològica incentiva la realització de projectes de Recerca i Desenvolupament d'alt impacte i capacita les empreses perquè accedeixin a les convocatòries internacionals d'R+D, en especial al programa Horizon 2020 de la UE. Poden ser projectes locals o projectes amb participació internacional. El programa està ja obert i podeu consultar més informació al web d’ACCIÓ.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la."> Més informació

Programa Tecnobons

 
El TECNOBO és un ajut de 3.000€ per rebre serveis tecnològics diferencials** que tinguin un cost mínim de 6.000 € (màxim 10.000 €). Per tant, l'ajut és del 50% del cost.

L'empresa rebria una factura de 6.000 euros del proveïdor de serveis tecnològics diferencials* i només hauria de pagar 3.000 euros, els altres 3.000 euros els pagaria directament ACC1Ó al proveïdor.

Les sol·licituds d'ajut s'aniran aprovant per ordre cronològic d'entrada. Aquest 2014 atorgaran 66 TECNOBONS. Per tant, és important fer la sol·licitud el més aviat possible, un cop s'hagi obert la convocatòria.

El TECNOBO es podrà utilitzar durant 1 any des de la data concessió.

Beneficiaris: Empreses d'entre 6 i 49 treballadors. Empreses amb escassa o nul·la experiència en rebre serveis tecnològics diferencials com els subvencionables (declaració jurada) i sense vinculació amb el proveïdor.
Limitacions: 1 TECNOBO per empresa per any. 10 TECNOBONS per proveïdor per any.
La justificació de l'ajut és molt simple ja que el proveïdor del servei tecnològic diferencial** s'encarrega d'enviar-la a ACC1Ó directament.

**Serveis Tecnològics Subvencionables
1) Estudis de vigilància tecnològica i d'estat de la tècnica de les TFT(*): S'entendran per estudis de vigilància tecnològica i d'estat de la tècnica aquelles accions encaminades a dotar-se d'informació de l'exterior sobre ciència i tecnologia (anàlisis de la situació actual i tendències), amb l'objectiu de transformar-la en coneixement que permeti identificar oportunitats, prendre decisions amb menor risc i anticipar-se als canvis.

2) Estudis de viabilitat tecnològica i industrial sobre aplicacions de les TFT(*): S'entendran per estudis de viabilitat tecnològica o industrial aquelles accions necessàries per determinar si és possible desenvolupar tecnològicament o industrialment un producte/servei i/o procés en condicions de seguretat amb la tecnologia disponible, verificant factors diversos com resistència estructural, durabilitat, operativitat, implicacions energètiques, mecanismes de control, escalabilitat industrial, etc., segons el camp del què es tracti.

3) Testeig i validació de processos pilots, nous mètodes i materials en l'àmbit de les TFT (*): S'entendrà per testeig i validació de processos pilots, nous mètodes i materials aquelles accions adreçades a verificar i validar que processos pilots, nous mètodes o nous materials compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades.

4) Testeig i validació experimental de nous prototips, nous productes i/o serveis en l'àmbit de les TFT(*): S'entendrà per testeig i validació de nous prototips, nous productes i/o serveis aquelles accions adreçades a verificar i validar que nous prototips, nous productes i/o serveis compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades.

(*) Alineats amb les directrius del RIS3CAT que defineix les Tecnologies Facilitadores Transversals (TFT) com les següents: TIC (incloent la Microelectrònica i Nanoelectrònica), Nanotecnologia, Fotònica, Materials Avançats, Biotecnologia i Tecnologies de Fabricació avançada. Adjunt també document sobre RIS3CAT “Àmbits sectorials líders i tecnologies transversals facilitadores”.

Més informació al pdf

Línies Finançament obertes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 30 Juny 2014

Us recordem que estan obertes les convocatòries de les línies de finançament per a l'any 2014:

 • Línia d'Emprenedors, Autònoms i Comerços (DOGC Núm. 6604 - 15.04.2014) més informació al Butlletí 72 .
 • Línia d'Avals per a l'Economia Social i Cooperativa (AVALIS) (DOGC Núm. 6600 - 09.04.2014) més informació al Butlletí 72 .
 • Línia Empreses Economia Social (DOGC Núm. 6577 - 07/03/2014) més informació al Butlletí 70 .

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2014.

Línia incentius comerç 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Divendres, 13 Juny 2014

Us recordem que segueix oberta la línia d’incentius de la Generalitat per tal de promoure noves inversions en els àmbits del comerç, l’artesania i la moda de Catalunya, així com potenciar el teixit associatiu i els projectes col·lectius en aquests sectors.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 20 de juny de 2014, a excepció del Programa 7 que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2014.

En la convocatòria trobareu les següents línies d'ajuda:

 • Programa 1: Participació en fires, salons i pasarel·les d’àmbit professional, multisectorial o monogràfiques.
 • Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat
 • Programa 3: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial
 • Programa 4: Per a actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l’artesania i la moda.
 • Programa 5: Foment sectorial
 • Programa 6: Centrals de compres.
 • Programa 7: Per a la transmissió d'empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.
 • Programa 8: Creació de l'eCommerce de l'establiment de venda presencial.

Podeu consultar els diferents programes i fer la tramitació clicant a: Incentius 2014

 

Ajuts per al finançament d'actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 09 Juny 2014

L’objectiu dels ajuts és finançar actuacions per a la conservació, millora i divulgació dels espais naturals protegits de Catalunya, mitjançant l’establiment de tres línies d’ajuts en funció de l’àmbit territorial d’aplicació.

 • Línia 1: actuacions en espais naturals de protecció especial (parcs naturals i paratges naturals d’interès nacional).
 • Línia 2: actuacions en espais del Pla Espais d'Interès Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000.
 • Línia 3: actuacions en zones humides (no incloses en espais protegits).

Les actuacions subvencionables, entre d’altres, són:

 • La restauració, millora i condicionament del patrimoni i els valors naturals de l’espai (maneig d’hàbitats, eliminació d’espècies invasores de flora i fauna,...).
 • El condicionament d’infraestructures vinculades als usos públics de l’espai (obertura de nous senders, instal·lació de tanques i passeres de fusta, instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, instal·lació d’observatoris de fauna, habilitació i condicionament de zones d’aparcament de vehicles,...)
 • El condicionament d’edificacions d’ús agroramader i d’infraestructures ramaderes fixes (associades a ramaderia extensiva i d’interès per al manteniment del patrimoni natural, com poden ser tancats per al bestiar, pastors elèctrics, mànegues i passos ramaders).
 • La divulgació dels valors ambientals i del patrimoni cultural immaterial dels espais (edició de tríptics, fulletons, pòsters, material pedagògic i formatiu, actualització i millora de pàgines web i de vídeos i documentals. Només subvencionable en els espais naturals definits per a la línia 1).

A qui va dirigit?

 • A ens locals.
 • A entitats sense finalitat de lucre.
 • A empreses.
 • A particulars.
 • A agrupacions dels anteriors.

 

Termini: del 3 de juny al 2 de juliol  de 2014.

 • En termini En termini 
 • Fora de termini Fora de termini 
 

Formularis i documentació relacionada

 • PDF PDF
 

Subvencions per a l’assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 27 Mai 2014

Subvencions per a l’assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals

 

Tot i que el termini de presentació de sol·licituds és el 30 d’octubre de 2014, la propera resolució es farà el proper mes de juliol i es resoldran totes les sol·licituds tramitades i amb documentació completa fins el 15 de juny, de totes aquelles realitzades en el termini de l’1 de gener al 15 de juny de 2014.