seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvencions a empreses

Subvencions 2015 per a empreses (Persones físiques i jurídiques del sector del comerç, serveis, artesania i la moda)

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 22 abril 2015

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 21 d’abril de 2015 i finalitza el dia 12 de maig de 2015

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya estableix com prioritari el correctedesenvolupament del comerç, els serveis l’artesania i la moda en la trama urbana consolidada del país, per tal de potenciar i enfortir el model de comerç català.En el marc dels escassos recursos disponibles el Govern prioritza el suport a les associacions territorials i sectorials per la funció vertebradora i dinamitzadora del comerç, els serveis, l’artesania i la moda. Això no obstant, determinades actuacions de les empreses en aquests sectors han de ser objecte d’especial atenció, atès que tenen especial rellevància en el moment present.Amb aquests incentius en forma de subvencions el Govern pretén donar un impuls específic a les empreses artesanes de Catalunya i impulsar la participació dels artesans (empreses físiques o jurídiques) en fires directament relacionades amb el sector de l’artesania.També es fa una aposta decidida en suport d’aquelles pimes de comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer que opten per eixamplar el seu aparador i el seu mercat mitjançant la incorporació de l’e-commerce com a nou canal de venda, compatibilitzant la venda presencial i la venda per internet.Igualment es prioritza la vitalitat del comerç de proximitat en els centres urbans dels nostres pobles, ciutats i barris. L’objectiu és evitar el trencament del continu comercial i la conseqüent desertització. Es tracta, en definitiva, de donar suport a la continuïtat dels establiments de manera que no es produeixi el tancament de negocis viables. Amb aquest objectiu es facilita el relleu amb entrada d’un nou empresari, ajudant-lo a posicionar-se i consolidar-se. Per a desenvolupar aquests objectius el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, com a ens competent en matèria de promoció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda catalana, posa a la seva disposició les línies d’ajuts per a donar suport a aquests sectors que han contribuït històricament al desenvolupament econòmic i professional de Catalunya.

Línies de Subvencions 2015

Les subvencions del CCAM per a l’any 2015 destinats a empreses s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:

 • Programa 5: Participació en fires i salons d’Àmbit professional (Sector de l’Artesania)

 • TramitarTramitarTramitar
 
 • Programa 6: Creació de l’ e-commerce de l’establiment de venda presencial

 • TramitarTramitarTramitar
 
 • Programa 7: Per a la Transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament

 • TramitarTramitarTramitar

Subvencions 2015 per a associacions, federacions, gremis i centrals de compres

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 22 abril 2015

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia 1 d’abril de 2015 i finalitza el dia 30 d’abril de 2015 

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya estableix com a objectiu prioritari el correcte desenvolupament del comerç, els serveis l’artesania i la moda en la trama urbana consolidada del país, per tal de potenciar i enfortir el model de comerç català.Aquest objectiu requereix estructures associatives territorials i sectorials que compleixin de la millor manera la seva doble funció interna i externa.D’una banda, correspon a totes les associacions de comerciants facilitar informació, formació i serveis a les empreses associades per fer-les més competitives, així com representar-les davant les administracions públiques.De l’altra, les associacions territorials han de ser capaces de projectar la millor imatge del comerç del municipi o zona que representen, treballant per tal que es presenti com un destí comercial atractiu.Amb aquests incentius en forma de subvenció el Govern vol donar suport a la bona feina del comerç associat, contribuint a la seva funció de dinamització de l’entorn urbà i a la seva funció de vertebració del teixit de petites i mitjanes empreses, que són font de treball autònom i garantia de la redistribució de la renda generada per l’activitat comercial.El Govern de la Generalitat, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, com a ens competent en matèria de promoció del comerç, els serveis, l’artesania i la moda catalana, estableix línies d’ajuts que posa a disposició de les entitats d’aquests sectors que d’una forma tant rellevant contribueixen al desenvolupament econòmic del país i al benestar dels ciutadans.En aquest sentit i amb l’objectiu de fomentar el comerç català, el Consell General del Consorci de Comerç, Artesania i la Moda de Catalunya, reunit en data de 5 de març de 2015, va aprovar els programes per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda catalana, i amb l’informe favorable de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Ocupació.

Línies de Subvencions 2015

Les subvencions del CCAM per a l’any 2015 destinats a associacions, federacions, gremis, sectors agrupats i centrals de compres s’articulen mitjançant les següents línies d’actuació:- Programa 1: Foment del Comerç de Proximitat associat.

- Programa 2: Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial.

- Programa 3: Per a actuacions innovadores.

- Programa 4: Foment sectorial.

Subvencions per a empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 22 abril 2015

Us informem que, en el DOGC núm. 6853, de data 17.04.2015, s’ha publicat la Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual  s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a empreses en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2015, i s’obre la convocatòria corresponent, que trobareu en aquest enllaç .

 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 21 d’abril de 2015 i finalitza el dia 12 de maig de 2015, a excepció del Programa 7

(Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament), que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa establert a l’article 2.1, amb el límit màxim del 31 de desembre de 2015.

Les sol·licituds es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

 

La resolució de la subvenció es notificarà d’acord amb l’establert a la Base 9 de les bases reguladores.

 

Per a l’any 2015 els programes inclosos són els següents:

 

 • Programa 5: Participació en fires i salons d’àmbit professional. Les fires i salons han d’estar
  directament relacionats amb l’activitat artesanal i s’han de celebrar en recintes firals i similars.
 • Programa 6: Creació de l’eCommerce de l’establiment de venda presencial.
 • Programa 7: Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.

 

Us agrairíem que en féssiu la màxima difusió.

 

Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació al telèfon 977 44 93 33 (Secció de Comerç i Turisme) o bé a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs i multimèdia

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 15 abril 2015

DEPARTAMENT DE CULTURA
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS


RESOLUCIÓ CLT/668/2015, de 26 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs i multimèdia, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Publicat al DOGC Núm. 6851 de 15/04/15
Més informació: www.gencat.cat/dogc 

Participació al Saló The CraftRoom dins el marc de la IV Setmana d’Artesania de Catalunya

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 09 abril 2015

RESOLUCIÓ per la qual es dóna publicitat a les bases per a la participació al Saló The CraftRoom dins el marc de la IV Setmana d’Artesania de Catalunya, que se celebra a Barcelona el juliol de 2015, i s’obre la convocatòria corresponent.

Publicat al DOGC Núm. 6847 de 09.04.2015

Ajuts finançament de l'economia social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 01 abril 2015

Em plau  informar-vos que avui s'ha publicat l’Ordre reguladora de la línia d’ajuts ICF en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social 2015. 

L’Ordre introdueix unes condicions més baixes que les de l'any anterior pel que fa al tipus d’interès dels préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial, als préstecs per capitalització d’entitats, als préstecs per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic.

Les entitats beneficiàries que es poden acollir a aquesta línia d'ajuts son les següents:

Les  societats cooperatives, societats laborals, federacions de cooperatives, societats agràries de transformació, empreses d’inserció, centres especials de treball, així com també entitats promotores d’aquestes o bé persones físiques, en cas d’aportació de capital a aquestes entitats, i, finalment, les fundacions i les associacions que realitzen activitat econòmica i inscrits al Departament de Benestar Social i Família.

Totes les operacions financeres,  comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import de l’operació financera.

Us adjuntem un resum sobre les modalitats dels ajuts i condicions.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre d’enguany.

Esperem que amb aquesta mesura es faciliti el finançament de les empreses i entitats en l’àmbit de l’economia social a Catalunya.

 

Llegeix més...

Bases que han de regir la concessió del IX PREMIS A L’EMPRENEDURIA als millors projectes de creació d’empresa que s’ubiquin al Baix Ebre

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimecres, 25 Febrer 2015
Departament: 
 Dinamització Econòmica
 
Termini de presentació: 
 31/10/2015
 
Beneficiaris: 

Podran participar en el premi aquelles empreses que estiguin establertes a la comarca del Baix Ebre, o bé aquells emprenedors que tinguin prevista la constitució i l’inici de l’activitat empresarial en la comarca del Baix Ebre.

A efectes d’aquest premi es considera empresa qualsevol forma jurídica de constitució amb ànim de lucre.

 
Documentació a aportar: 

Les sol•licituds que es troben a la web del Consell Comarcal del Baix Ebre (www.baixebre.cat) s’han d’acompanyar de la següent documentació, acreditada mitjançant document original o fotocòpia degudament confrontada:

• Sol licitud segons model normalitzat signada per totes les persones que formen part de l’equip promotor.
• Targeta NIF de l’empresa , si s’escau, i/o NIF del sol•licitant i de totes les persones que participen en el projecte.
• Curriculum vitae de la persona o grups de persones promotores del projecte empresarial.

Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de la documentació següent:

• Declaració censal d’inici d’activitat corresponent (model 036-037)
• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat..

A més, totes les candidatures s’acompanyaran d’un pla d’empresa, de la idea de negoci o bé d’un pla estratègic. Es pot elaborar el pla d’empresa utilitzant els recursos que s’ofereixen al Consell Comarcal del Baix Ebre. A continuació proposem un possible índex per elaborar un pla d’empresa. És tracta d’un índex orientatiu que s’haurà d’adaptar a la situació concreta de cada empresa o organització.

• Sumari executiu.
Ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.

• Presentació de l’empresa.
• Anàlisi de l’entorn i anàlisi del mercat.
• Pla de màrqueting.
• Viabilitat tècnica i pla d’operacions.
• Pla d’organització i recursos humans.
• Pla economicofinancer.
• Aspectes jurídics i tecnològics.
• Estratègia de creixement i desenvolupament de l’empresa.
• Annexos.

El pla d’empresa, a part de presentar-se en paper, també s’ha de presentar en suport informàtic (CD o memòria USB, amb format de visualització per a plataformes Windows).

Pla Embarca

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dimarts, 10 Febrer 2015
Apunta't al Pla Embarca: accelera les teves primeres vendes
 
 
 
 

El Pla Embarca forma part del programa Startup Catalonia i està pensat per a empreses que necessiten reformular-se, endreçar-se i professionalitzar-se abans d'aixecar el vol cap al creixement. El Pla té un objectiu clar: reduir al màxim el període de validació i d'arribada al mercat del producte/servei i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement per a l'empresa. El Pla Embarca té una durada de 6 mesos i està adreçat a empreses amb un màxim de 5 anys de vida amb un component innovador i amb la condició que tinguin una persona dedicada a temps complet. 

Acompanyament i suport a la viabilitat de 30 nous projectes

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 05 Febrer 2015
Ens plau comunicar-vos que ja està oberta la convocatòria per participar en l’acció del programa aracoop “Acompanyament i suport a la viabilitat de 30 nous projectes de l’economia social i cooperativa”. L’acció consisteix en l’acompanyament expert per al disseny i posada en marxa de 30 projectes de l’economia social i cooperativa. Les accions han de permetre a les persones emprenedores participants millorar el disseny inicial del model de negoci, reforçar la seva proposta de valor, enfortir la viabilitat i iniciar la seva activitat econòmica.
 
Aquesta acció va dirigida a persones emprenedores de l’economia social i cooperativa que reuneixin els següents requisits:
 •   Disposar d’una idea de negoci sòlida i/o tenir menys d’un any d’activitat.
 •   Tenir un interès ferm per millorar i la voluntat explícita de posar en marxa accions durant l’any 2015.
 •   Facilitar la interlocució i la implicació de les persones rellevants de la iniciativa/ empresa al llarg de l’acompanyament.
 •   Treballar conjuntament amb la persona experta.
 •   Compromís de participació en les diverses accions segons el calendari determinat.
 
L’acció consta de 4 sessions de formació col·lectives, per aportar eines per al disseny i desenvolupament del projecte, i unes sessions d’acompanyament individualitzat (30 hores/projecte) per part d’una persona experta per a recolzar l’equip emprenedor en les seves primeres passes.
 
Les persones emprenedores de l’economia social i cooperativa interessades en participar poden presentar la seva sol·licitud a través de la pàgina web del programa: http://www.aracoop.coop/accions-aracoop/cooperatives-al-territori/acompanyament-i-suport-a-la-viabilitat-de-30-nous-projectes/formulari-acompanyament-i-suport-a-la-viabilitat-de-30-nous-projectes/. El termini per a formalitzar la sol·licitud s’inicia el 21 de gener i finalitza el dia 13 de febrer de 2015.
 
Es realitzaran 4 sessions de difusió i informació de l’acció arreu de Catalunya, les dates i els emplaçaments son:
 • Barcelona: 3 de febrer a 9.30h a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: Carrer de Premià, 15, Barcelona.
 • Tarragona: 10 de febrer a 9.30h al Espai Tabacalera, Av. Vidal i Barraquer, s/n, Tarragona
 • Lleida: 10 de febrer a 18h a Global Lleida.
 • Girona: 11 de febrer a 16h al Centre d’Iniciatives Locals: Carrer  de Tarragona, 40, Girona.
Inscripcions a les sessions informatives: http://bit.ly/1DfZW10
 
Per a més informació a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i http://www.aracoop.coop/accions-aracoop/cooperatives-al-territori/acompanyament-i-suport-a-la-viabilitat-de-30-nous-projectes/

NOUS INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dijous, 05 Febrer 2015
NOUS INCENTIUS PER A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES
(Ministerio de empleo y Seguridad social)
 
El passat mes de juliol, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en col·laboració amb les comunitats autònomes, va posar en marxa el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Un Sistema té com a objectiu accelerar la transició a l'ocupació dels joves menors de 25 anys que han conclòs la seva formació o que es troben en situació d'atur i que en l'actualitat no es troben treballant, ni estudiant, ni rebent cap tipus de formació.

En aquest context, i en l'àmbit de les seves competències, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha posat en marxa a través Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, avui Llei 18/2014, de 15 octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, incentius per afavorir la contractació dels joves que es troben inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per obtenir més informació sobre les esmentades mesures per afavorir la contractació o sobre el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el seu conjunt pot fer a través del telèfon 060, de la bústia de Garantia Juvenil Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o mitjançant les pàgines web www.empleo.gob.es o www.garantiajuvenil.gob.es.

En el citat portal de Garantia Juvenil, les empreses i els autònoms poden consultar si el jove al qual volen contractar es troba inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, per tant, es poden aplicar els incentius a la contractació previstos.

A més, les Cambres de Comerç (entre elles la Cambra de comerç de Tortosa) ens sumem a aquesta iniciativa i posem a disposició de les empreses ajudes directes a la contractació complementàries amb les del Ministeri.

Per a això, posem en marxa el Programa Integral de Qualificació i Ocupació, que compta amb el cofinançament de Fons Social Europeu i que pretén formar, qualificar i inserir a aquest sector de la població.

A través del nostre programa, les Cambres de Comerç disposem de diferents incentius econòmics per la contractació de joves que siguin beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que participin en el nostre programa.

Les ajudes previstes per a les empreses són:

- 300 € per contracte de durada mínima d'1 mes
- A 1.500 € per contracte de durada mínima de 6 mesos

Per saber més sobre la nostra proposta i els avantatges que les empreses poden obtenir, posa't en contacte amb nosaltres a través del telèfon: 977 441 537 o visita la web www.empleoygarantiajuvenil.es
Clicar per MÉS INFORMACIÓ

IX Premis a l'Emprenedoria

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions a empreses
Publicat el Dilluns, 02 Febrer 2015

Publicat al BOPT Núm. 26 de 02/02/2015 les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió dels IX Premis a l'Emprenedoria, any 2015.

Finalitza: 31/10/2015