Viatges subvencionats per la Unió Europea l’any que compleixes 18 anys

Aquesta ajuda és un concurs de la Unió Europea que subvenciona viatges per Europa

La poden demanar les persones que el mateix any compleixen la majoria d’edat i el més interessant és que aquests viatges es poden fer de manera individual o en grup

 

El que es subvenciona són els bitllets del viatge.

  • En els casos en que les persones sol·licitants tinguin mobilitat reduïda o necessitats especials aquest import s’incrementarà, cobrint els costos d’assistència especial (acompanyant, gossos d’assistència, etc)

 

Els viatges han de tenir una durada d’entre 1 dia i fins a 1 mes. 

Generalment hi ha dos terminis de presentació de sol·licituds, a la primavera i a la tardor.

 

Per a saber les dates de les convocatòries, més requisits específics, criteris de selecció i la resta de procediments de la sol·licitud accediu al següent enllaç: Bases del concurso DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu)

Altres notícies que poden ser del teu interès…