480€/mes si has treballat i cotitzat menys d’un any

Els requisits per rebre aquests diners són haver treballat més de: 

  • 3 mesos (si tens càrregues familiars)
  • 6 mesos (si no tens càrregues familiars) 
  • i fins a un màxim d’un any. 

 

És un suport pensat per aquelles persones que han tingut treballs temporals o que han treballat menys temps del que es demana per poder rebre la prestació d’atur. 

 

La persona ha d’estar inscrita com a demandant d’ocupació. A més, s’haurà d’acreditar no tenir rendes superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional.

A més de la informació que es facilita, recomanem que us poseu en contacte en l’oficina de treball més propera (SOC) i en l’oficina de treball del SEPE (Inem) per estar al corrent de les opcions que teniu davant la vostra situació i rebre una atenció personalitzada. 

 

Cita prèvia SEPE: Servicio Publico de Empleo Estatal SEPE

Oficina pròxima SOC: Buscador de Oficinas de Trabajo. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (gencat.cat)

Altres notícies que poden ser del teu interès…