Modificació Bases específiques que regulen l'atorgament de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament...