Convocatòries subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis i de la moda

Us recordem que en data 16 de juny de 2021, va sortir publicada al DOGC, núm. 8435, la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis

Aquesta convocatòria s’obre per als següents programes:

  1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
  2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
  3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
  4. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística.
  5. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
  6. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos, va començar el 17 de juny de 2021 fins el dia 22 de juliol de 2021.

Així mateix, us recordem que també en data 16 de juny de 2021, va sortir publicada al DOGC núm. 8435, la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la moda (també us l’enviem adjunta).

Aquesta altra convocatòria s’obre per al Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

El termini de presentació de les sol·licituds d’aquesta altra convocatòria, juntament amb la documentació i annexos, va començar el 17 de juny de 2021 fins el 15 de juliol de 2021.

Podeu consultar les bases i trobar més informació en relació amb les aquestes dos convocatòries al següent enllaç http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/

Us recordem que les sol·licituds s’han de presentar segons model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).

 

Descarregar Convocatòria àmbit moda.

Descarregar Convocatòria Comerç i Serveis

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…