Subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Us informem que en data, 29 de juny de 2021, ha sortit publicada al DOGC, la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Qui se’n pot beneficiar?

Els professionals autònoms i pimes, domiciliats a Catalunya, que exerceixen la seva activitat en l’àmbit de les atraccions en fires, revetlles i festes majors a la via pública, donats d’alta en el cens de l’IAE, que no han pogut desenvolupar la seva activitat des del començament de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Als efectes d’aquests bases s’entenen com a activitats firaries:

  • Atraccions
  • Serveis de restauració

 

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 1 de juliol de 2021 i fins a les 15:00 hores del dia 14 de juliol de 2021.

Podeu trobar més informació i els formularis de sol·licitud clicant al següent enllaç

Altres notícies que poden ser del teu interès…