Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona – Anualitat 2017

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2017.

D’acord amb el dictamen de la Comissió informativa del SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda en data 15 de desembre de 2017 la concessió de subvencions de caràcter excepcional 2017 als ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, concedint 6.000,00 euros pel projecte d’assistència jurídica municipal pel contenciós administratiu número 1 de Tarragona R.O. 191/2011, contra l’acord del ple de l’Ajuntament de Roquetes de data 28.03.11, relatiu a l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable de l’Ajuntament de Roquetes.

Altres notícies que poden ser del teu interès…

El nou Recull Roquetes, ja disponible!

El nou Recull Roquetes, ja disponible!

Es repartirà des d’avui a domicili als nuclis urbans de Roquetes i la Raval de Cristo, mentre que els veïns dels disseminats poden recollir-lo a...