Subvencions

Ajuts a la gestió forestal sostenible 2021 (Annex 2)

Ajuts a la gestió forestal sostenible 2021 (Annex 2)

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l'empara de la Resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, annex 2, d'ajuts a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, ha concedit a l'Ajuntament de Roquetes, en data 2 de març de 2022, un...

Subvencions 2022 – Comerç i Serveis

Subvencions 2022 – Comerç i Serveis

Us informem que ha sortit publicada al DOGC núm. 8686 - 10.06.2022, la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis. Aquesta convocatòria s’obre per als següents programes: Programa suport a...

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona – Anualitat 2017

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona – Anualitat 2017

L’Ajuntament de Roquetes rep una subvenció de la Diputació de Tarragona – Subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, anualitat 2017. D’acord amb el dictamen de la Comissió informativa del SAM, la Junta de Govern per unanimitat acorda en...

Subvencions Ajuntament de Roquetes

Subvencions Ajuntament de Roquetes

L'Ajuntament de Roquetes aprova  la convocatòria de subvencions per a fomentar i donar suport en el desenvolupament d'activitats que complementin les competències municipals i facilitin la participació ciutadana en l'activitat cultural, esportiu, educatiu, lúdic i...

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

El Govern amplia els ajuts directes a la solvència empresarial a  tots els sectors d’activitat (qualsevol CNAE excepte els sectors d’activitats financeres i d’assegurances o d’activitat d’organitzacions i organismes extraterritorials).  Ahir es va publicar l’Ordre que...