La participació ciutadana és el dret de la ciutadania a prendre part en els assumptes públics del seu interès. Per tant és la capacitat de la ciutadans a intervenir, de manera individual o col·lectiva, en la definició, aplicació i avaluació de les polítiques municipals a través de processos de consulta, deliberació, decisió, coproducció o desenvolupament.

A continuació, podeu consultar els processos actius i els seus resultats: