EDICTE | Consulta popular prèvia al reglament regulador de l’organització, funcionament i ús del servei de piscina coberta i gimnàs municipal de Roquetes

L’Ajuntament de Roquetes pretén aprovar un Reglament regulador de l’organització, funcionament i ús del servei de piscina coberta i gimnàs municipal de Roquetes. De conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de la normativa, s’ha de dur a terme una consulta pública, a través del Portal web de l’Ajuntament de Roquetes, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

….

Llegiu el document complet

Altres notícies que poden ser del teu interès…