La Comunitat General de Regants de la Dreta de l’Ebre informa: Ajust Planificació distribució aigua anualitat 2023 (Règim de reducció de concessió al 50%)

📢 La Comunitat General de Regants de la Dreta de l’Ebre informa: Ajust Planificació distribució aigua anualitat 2023 (Règim de reducció de concessió al 50%)

👉  MÉS INFORMACIÓ EN AQUEST ENLLAÇ

Previsió per al mes de Maig

Canal Alimentació – Canal Principal (Xerta-Amposta-Buda).

La solta d’aigua a l’hemidelta dret serà el dia 28 d’abril, amb els següents cabals d’origen:

  • Del 28 d’abril al 12 de maig 27 m³/s 15 dies
  • Del 13 de maig al 19 de maig* 0 m³/s 7 dies
  • Del 20 de maig a l’28 de Maig 25 m³/s 9 dies
  • Del 29 de maig al 4 de Juny* 0 m³/s 7 dies

La previsió durant aquesta campanya de reg excepcional degut a la sequera, és fer tantejos durant tota la campanya, i s’anirà avisant de la previsió que es faci cada mes, amb el temps d’antelació que ens sigui possible i de qualsevol modificació al respecte. Per la qual cosa, s’haurà d’estar atent a les comunicacions que la Comunitat General de Regants i les Zones integrades faran a través de WhatsApp i de les pàgines web, sobre les citades previsions.

(*) Durant els períodes de tancament de l’aigua al Canal d’Alimentació, es mantindrà una bassada des de l’origen del Canal fins a Jesús, per tal d’evitar problemes de supressió.

Altres notícies que poden ser del teu interès…