NOTA INFORMATIVA ELECCIONS MUNICIPALS 28 DE MAIG DE 2023

NOTA INFORMATIVA ELECCIONS MUNICIPALS 28 DE MAIG DE 2023

Davant les properes Eleccions Municipals que tindran lloc el proper dia 28 de maig de 2023, els informem dels següents terminis:

Sol·licitud de vot per correu (Oficina de correus)
– Del 3 d’abril al 18 de maig de 2023
Consulta i reclamacions al Cens Electoral (Ajuntament)
– Del 10 al 17 d’abril de 2023
Horari: Dies laborables: de 9 a 14 hores a les oficines de l’Ajuntament
Dies festius: de 9 a 14 hores, dirigir-se a la Policia Local situada al C/ Rebull, 7 baixos,
entrada pel Passeig del Canal o al telèfon 977 50 16 00
La qual cosa es comunica per al seu coneixement i efectes oportuns.
Roquetes, abril de 2023

Altres notícies que poden ser del teu interès…