El PP contra els ajuntaments

El passat 25 de febrer vam aprovar en el Ple ordinari, presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional, contra la “Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local” que el govern espanyol del Partit Popular va aprovar el passat 27 de desembre de 2013.
La LRSAL és una llei que comportarà, en el moment de la seva aplicació,  una retallada molt gran dels serveis que actualment prestem els ajuntaments, eliminant el paper importantissim que han tingut els ajuntaments en els darrers 35 anys de dignificació i millora de la qualitat de vida de la ciutadania a través de competències pròpies, o amb d’altres competències que els ajuntaments hem anat assumint i oferint davant les necessitats dels nostres veïns i veïnes.

És una llei centralista ja que l’estat buidarà de competències la majoria d’ajuntaments catalans –tots els menors de 20.000 habitants, que són 883 dels 947 existents a Catalunya-, entre els quals Roquetes,  prohibint que ofereixen certs serveis públics i se’ls empenyerà a cedir-ne d’altres a les diputacions. Els serveis municipals se sotmetran a un procés d’avaluació, per part del Ministeri d’hisenda, per conèixer el seu cost real i per determinar la seva eficiència.  Si resulta que no es pot mantenir el servei, i es tracta d’una competència que ells consideren impròpia,  s’ha de suprimir, i amb la voluntat d’acabar amb les competències impròpies dels ajuntaments el que aconseguiran és que les administracions locals no puguin resoldre els problemes dels seus ciutadans. En definitiva la LRSAL allunyarà l’administració més propera de la ciutadania dels propis ciutadans.

Tampoc resoldrà el dèficit financer de l’estat. Amb l’excusa de fer sostenibles econòmicament els municipis, acaba convertint-los en simples administracions liquidadores de serveis, perdent així una gran capacitat de gestió i decisió.  I si no hi ha prou recursos, s’hauran de recaptar més ingressos (ens obligaran a pujar impostos sense tindre en compte el criteri i decisió del govern local) per a finançar els serveis obligatoris.  Aquesta llei suposa un atac total a l’autonomia local al intervenir l’administració pública que  menys endeutada està (representa el 4% del deute de tot l’estat).  Els ajuntaments no som empreses privades que tinguin com a finalitat l’obtenció de beneficis; els beneficis no els ha d’obtindre l’ajuntament,  els ha d’obtindre la ciutadania a través dels serveis que l’ajuntament posa a la seva disposició  i que li permeti tindre una millor qualitat de vida.

És també, una llei uniformadora ja que  elimina la capacitat de decisió i el pes polític d’unes administracions que han contribuït al progrés social, el respecte a la diversitat i l’arrelament al territori, al manteniment de la personalitat de cada municipi, i a la relació de proximitat amb la ciutadania.

Atempta contra l’Estatut de Catalunya.  Envaeix i vulnera les competències exclusives de la Generalitat en matèria de règim local i propicia una privatització de molts dels serveis públics que ara es presten de forma universal des de l’ajuntament.

És predemocràtica.  Una de les mesures que s’havia anunciat és la modificació de la llei electoral general per tal de reduir el 30% el nombre de regidors.  Això suposaria un retrocés democràtic que ens torna 40 anys atràs,  a l’època franquista, ja que la reducció de la representativitat  –no  representa cap estalvi significatiu- i la limitació de la pluralitat d’idees i opcions és un atac directe a la  representativitat democràtica.

I en el cas de Roquetes, afectaria de forma directa la prestació dels serveis socials, el centre obert, la gratuïtat de les instal·lacions esportives, les subvencions per als club esportius i entitats socioculturals,  el manteniment dels centres escolars, el manteniment del CAP, el consultori de la Raval de Cristo, l’emissora Antena Caro,  i afectaria aquells treballadors i treballadores municipals als quals el servei en el que estan treballant el govern del PP consideraria impropi.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes

Altres notícies que poden ser del teu interès…