BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OFICIAL SEGONA DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES – CONCURS-OPOSICIÓ

Altres notícies que poden ser del teu interès…