seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Comissió especial de comptes

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Dilluns, 05 Mai 2014

La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició que la Comissió Informativa d’Hisenda (article 127 del ROF)

 

 • President: L'alcalde el senyor Francesc A. Gas Ferré

 • Vocals:

  • Sra. M. Teresa Moreso Gisbert

  • Sr. Francesc Ollé García

  • Sr. Jordi Baucells Lluís

  • Sr. Pere Romagosa Folch

  • Sr. Josep Codorniu Suñer

  • Sr. Joaquim Llopis Colomina

  • Sr. José Francisco Bertomeu Curto

  • Sr. Ramón Martí Moragrega

 • Secretària: Sra. Carmen Liberal Llamas