Junta de portaveus

Categoria principal o arrel: Organització Municipal Categoria: Ple Publicat el Dilluns, 05 Mai 2014

 

D'acord amb el que estableixen els articles 23 i 24 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, així com l'article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, s'han constituït, mitjançant escrit adreçat al President presentat davant la Secretaria de l'Ajuntament, els següents grups polítics municipals i els seus respectius portaveus:

 

GRUP MUNICIPAL

 

PORTAVEU

 


Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal     
   


Titular: Sr. Francesc Ollé Garcia

Suplent: Sra. Teresa Moreso Gisbert


Movem Roquetes - Movem Terres de l'Ebre

- En comú guanyem


Titular: Sr. Antoni Hurtado Pruñonosa

Suplent: Sr. David Poy Martínez


Junts per Roquetes i Junts per la Ravaleta


Titular: Sr. Josep Codorniu Suñer

Suplent: Sr. Jordi Curto Bel


Partit dels socialistes de Catalunya

– Esquerra per Roquetes – Candidatura de Progrés


Titular: Sr. Ramon Joaquin Martínez Gallardo     

Suplent: Sra. Georgina Ebri Rodríguez


Ciutadans – Partido de la Ciudadanía


Titular: Sr. Joaquin Llopis Colomina