Ple Ordinari del 24 de novembre de 2015 a l'Ajuntament de Roquetes

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dijous, 26 Novembre 2015

ple 25-11-15El dimarts 24 de novembre de 2015 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, el Ple Ordinari d'aquest mes. Fes clic per veure el vídeo del Ple

Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

Amb els següents punts a l'ordre del dia:

1. Hisenda.

1.1. Aprovar, si és procedent, de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 06/2015.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PP, PxC - Vots d'abstenció: PSC, EiPR.

1.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

1.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2015.

1.4. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimestre 2015.

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana.

2.1. Aprovar, si és procedent, moció a favor de la plataforma "Salvem les ambulàncies".
APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si és procedent, moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, presentada pels grups municipals d'ERC-AM i CiU a l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU - Vots en contra: PSC, PP, EiPR, PxC.

2.3. Aprovar, si és procedent, moció del PSC en relació a la proposta de resolució presentada el passat 27 d'octubre al Parlament de Catalunya per part dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP. NO APROVADA. Vots en contra. ERC, CiU - Vots a favor: PSC, EiPR, PP - Vots d'abstenció: PxC.

3. Cultura, ensenyament i joventut.

3.1. Aprovar, si és procedent, moció en defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que afecta la creació i producció de proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local, presentada pel grup socialista de l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC - Vots en contra: PP.

4. Qualitat de Vida.

4.1. Aprovar l'adhesió, si és procedent, al manifest del 25 de novembre de 2015, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si és procedent, la moció que presenten els grups municipals d'ERC i CiU, sobre els atacs del govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PxC - Vots d'abstenció: PP.

4.3. Aprovar, si és procedent, moció que presenta EiP per Roquetes, amb motiu de la marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de novembre de 2015.
NO APROVADA. Vots en contra: ERC, CiU - Vots a favor: EiPR, PSC - Vots d'abstenció: PP, PxC.

4.4. Aprovar, si és procedent, la moció que presenta EiP per Roquetes i PSC, per a l'adhesió a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR, PP - Vots en contra: PxC.

4.5. Aprovar, si és procedent, la moció que presenta el grup municipal PSC, amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere.
NO APROVADA. Vots en contra: ERC, CiU, PP, PxC - Vots a favor: PSC, EiPR.

5. Urbanisme.

5.1. Aprovar, si és procedent, declaració especial interès i utilitat pública de les obres d'arranjament del Mirador del Pic de Caro i aparcaments.
APROVAT PER UNANIMITAT.

6. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- Núm. 37/2015, de data 21 d'octubre de 2015.
- Núm. 38/2015, de data 27 d'octubre de 2015.
- Núm. 39/2015, de data 3 de novembre de 2015.
- Núm. 40/2015, de data 10 de novembre de 2015.

6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 8/2015 (del número 474/2015 a 504/2015)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 9/2015 (del número 24/2015 a 27/2015)

7. Mocions de Control.

8. Precs i preguntes.