Primer Ple de la Legislatura 2015-2019 a l'Ajuntament de Roquetes - 30 juny de 2015.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Divendres, 03 Juliol 2015

ple 30 de juny de 2015El dimarts 30 de juny de 2015 es va celebrar a la Sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, un Ple Extraordinari, el primer Ple de la nova Legislatura 2015-2019 (fes clic aquí per veure el vídeo del Ple).
Valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Portaveu del PSC, Pere Romagosa. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

El Ple va tenir els següents punts a l'ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió constitutiva de la Corporació. Aprovat per Unanimitat.

2. Donar compte de la constitució dels grups municipals i portaveus respectius.

3. Aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació. Aprovat per Unanimitat.

4. Creació de Comissions informatives permanents i de la seva composició. Aprovat per Unanimitat.

5. Designació de representants en l'organisme autònom municipal "Roquetes Comunicació". Aprovat per Unanimitat.

6. Creació i nomenament dels membres de la Comissió de Coordinació. Aprovat per Majoria Absoluta, amb els vots favorables d'ERC i CiU, PxC i PP i el vot d'abstenció del PSC i EiPR.

7. Nomenament de representants de la Corporació en altres organismes. Aprovat per Majoria Absoluta, amb els vots favorables d'ERC i CiU, PxC i PP i el vot d'abstenció del PSC i EiPR.

8. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 267/2015 de designació dels membres de la Junta de Govern Local i Tinents d'Alcalde.

9. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 275/2015 de delegacions en la Junta de Govern Local i en regidors i regidores.

10. Acord sobre el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes. Aprovat per Majoria Absoluta, amb els vots favorables d'ERC i CiU, l'abstenció de PxC i PP i el vot en contra del PSC i EiPR.