Ple Ordinari - 31 de març de 2015.

Categoria principal o arrel: Altres Notícies Àrees Categoria: Notícies generals Publicat el Dimecres, 01 abril 2015

Ple_mar2015El passat dimarts 31 de març de 2015 es va celebrar al saló de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari d'aquest mes de març de 2015.

Fes clic per veure el vídeo.

Valoracions del Ple: Portaveu del grup d'ERC, Sisco Ollé Garcia.

El Ple Ordinari amb els següents punts a l'ordre del dia:

1.­ Aprovar, si procedeix, esborranys de les actes anteriors

núm. 2/2015, de data 27 de gener de 2015

núm. 3/2015, de data 24 de febrer de 2015

2. GOVERNACIÓ

2.1. Aprovar, si procedeix, revisió del Padró municipal, a data 1 de gener de 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si procedeix, declarar serveis municipals obligatoris i essencials de l'Ajuntament de Roquetes 2015. APROVAT PER UNANIMITAT.

2.3 Aprovar, si procedeix, moció que presenta la Plataforma d'afectats per la hipoteca, per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. APROVAT PER UNANIMITAT.

3. QUALITAT DE VIDA I TURISME

3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i SOREA, relatiu al fons de solidaritat. APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, conveni col∙laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD). APROVAT PER UNANIMITAT.

4. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS

4.1. Aprovar si procedeix, l'adhesió a l'acord marc de subministrament de Gas Natural destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, S.A.U. APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar si procedeix, l'adhesió a la pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel esenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, S.A.U. APROVAT PER UNANIMITAT.

5. HISENDA

5.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. REC 03/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits. APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA (Sí = ERC, CiU, PP - Abstenció = PSC, PxC).

5.2. Aprovar, si procedeix, declaració de la construcció del CAP de Roquetes i de la base comarcal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials. APROVAT PER UNANIMITAT.

6. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:

núm. 47/2014, de data 30 de desembre de 2014

núm. 1/2015, de data 13 de gener de 2015

núm. 2/2015, de data 20 de gener de 2015

núm. 3/2015, de data 27 de gener de 2015

núm. 4/2015, de data 3 de febrer de 2015

núm. 5/2015, de data 10 de febrer de 2015

núm. 6/2015, de data 17 de febrer de 2015

núm. 7/2015, de data 24 de febrer de 2015

núm. 8/2015, de data 3 de març de 2015

núm. 9/2015, de data 10 de març de 2015

6.2 Donar compte de la Resolució d'alcaldia núm. 525/2014, i de la Relació de Resolucions

d'Alcaldia de núm. 3/2015, següents:

Resolució d'Alcaldia número 525/2014

Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 3/2015 (del número 37/2015 al núm. 98/2015)

6.3 Donar compte de la Resolució de Presidència següent:

Resolució de Presidència núm. 5/2015

7. Mocions de Control

8. Precs i preguntes