Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes corresponent al mes de setembre (24-09-19).

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 26 Setembre 2019

Ple Ordinari 24 09 2019

El dimarts 24 de setembre de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes de setembre. Abans d’iniciar el ple es va acordar que el punt 4.4 de l’ordre del dia seria el primer que es tractaria per poder donar compte del canvi de portaveu titular del grup municipal de Movem Roquetes, que passa a ser David Poy i així poder actuar com a portaveu des de l’inici del plenari. Fes clic per veure el vídeo del ple. Declaracions dels portaveus: Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 

1. ORDRE DEL DIA 16/2019.1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors.
- núm. 10/2019, de data 12 de juny de 2019
- núm. 11/2019, de data 15 de juny de 2019
- núm. 12/2019, de data 26 de juny de 2019
- núm. 13/2019, de data 27 de juny de 2019
- núm. 14/2019, de data 23 de juliol de 2019
- núm. 15/2019, de data 14 d'agost de 2019

2. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut.
2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI (G- 1905/2019).
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Turisme, Esports i Gestió Ambiental.
3.1.Aprovar, si procedeix, moció en suport a la 3a vaga pel clima del 27S i per l'emergència climàtica que presenta el Grup Municipal d'ERC-AM i Movem. (G-1893/2019).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC.
Vots d’abstenció: Cs.

4. Afers interns, Recursos humans i Seguretat ciutadana.
4.1. Aprovar, si procedeix, fixació de les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2020. (G-1866/2019). Dimarts 14 d’abril i dilluns 6 de juliol.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, moció de suport per a l'anul·lació de l'ordre del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els mossos d'esquadra presentada per l'ACM. (G- 1867/2019).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots en contra: PSC, Cs.

4.3. Aprovar, si procedeix, moció en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies que presenten tots els grups municipals. (G-1898/2019).
APROVAT PER UNANIMITAT.

4.4. Donar compte del canvi de portaveu titular del grup municipal Movem Roquetes.

5. Hisenda i Dinamització econòmica.

5.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. G-1629/2019 de la Distribució del superàvit de la Liquidació de l'exercici 2018.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC, Cs.

5.2. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 14/2019 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. (G-1780/2019).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Cs.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC.

5.3. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 16/2019 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. (G-1846/2019).
APROVAT PER UNANIMITAT.

5.4. Aprovar, si procedeix,expedient núm. 17/2019 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. (G-1847/2019).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC.
Vots d’abstenció: Movem, Junts, PSC, Cs.

5.5. Aprovar, si procedeix, proposta d'extinció de la concessió de la casella núm. 6 del Mercat municipal. (G-373/2018).
APROVAT PER UNANIMITAT.

5.6. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre de 2019, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. (G-863/2019)

5.7. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2019. (G-723/2019)

5.8. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre 2019. (G-726/2019)

5.9.Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a les línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2020, previst a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.(G- 1849/2019)

6. Control dels òrgans de govern.

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 16/2019, de data 24 d’abril de 2019
- núm. 17/2019, de data 30 d'abril de 2019
- núm. 18/2019, de data 7 de maig de 2019
- núm. 19/2019, de data 14 de maig de 2019
- núm. 20/2019, de data 21 de maig de 2019
- núm. 21/2019, de data 24 de maig de 2019
- núm. 22/2019, de data 28 de maig de 2019
- núm. 23/2019, de data 4 de juny de 2019
- núm. 24/2019, de data 7 de juny de 2019
- núm. 25/2019, de data 11 de juny de 2019
- núm. 26/2019, de data 12 de juny de 2019
- núm. 27/2019, de data 9 de juliol de 2019
- núm. 28/2019, de data 17 de juliol de 2019
- núm. 29/2019, de data 23 de juliol de 2019
- núm. 30/2019, de data 30 de juliol de 2019
- núm. 31/2019, de data 6 d'agost de 2019
- núm. 32/2019, de data 14 d'agost de 2019
- núm. 33/2019, de data 20 d'agost de 2019
- núm. 34/2019, de data 27 d'agost de 2019
- núm. 35/2019, de data 3 de setembre de 2019
- núm. 36/2019, de data 10 de setembre de 2019

6.2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d’Alcaldia número 4/2019 (del número 182/2019 al número 570/2019)

6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 4/2019 (del número 14/2019 al número 29/2019)

7. Mocions de control

8. Precs i preguntes