Ple Ordinari del 31 de gener de 2017 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 07 Febrer 2017

ple 31 gen 2017

El dimarts 31 de gener de 2017 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el primer ple de l'any (Veure el vídeo). Declaracions: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé. Regidor del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu. Ple Ordinari on es van portar a aprovació els següents punts a l’ordre del dia:

 

1. Aprovar si procedeix, esborrany acta anterior
- número 12/2016, de data 27 d'octubre de 2016

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Obres Públiques i Serveis

2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05).

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Urbanisme

3.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós del Pla de Millora Urbana de la UAD 1.6 Ctra. del Reguers promogut per Ronald Sellick.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Qualitat de Vida

4.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a les persones afectades per les clàusules sòl, que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, adhesió, a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que presenta l'ACM, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Federació de Municipis de Catalunya.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, moció per instar a la Generalitat a millorar l'assignació i gestió de les places residencials per a gent gran i centres de dia, que presenta el grup municipal socialista de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

5.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes, per declarar el municipi de Roquetes territori lliure de paradisos fiscals.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, EiPR - Vots d'abstenció: PP, PxC.

6. Control dels òrgans de govern

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 42/2016, de data 15 de novembre de 2016
- núm. 43/2016, de data 22 de novembre de 2016
- núm. 44/2016, de data 29 de novembre de 2016
- núm. 45/2016, de data 5 de desembre de 2016
- núm. 46/2016, de data 13 de desembre de 2016
- núm. 47/2016, de data 20 de desembre de 2016

6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

- Relació Resolucions d'Alcaldia número 8/2016 (del número 702 al número 792/2016)
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 1/2017 ( del número 1 al número 27/2017)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 6/2016 (del número 38/2016 al número 48/2016)
- Relació Resolucions de Presidència número 1/2017 (del número 1 al número 2/2017)

7. Mocions de control

Presentada pel regidor d'Entesa i Progrés per Roquetes

8. Precs i preguntes