Ple Ordinari del mes de juny de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 30 Juny 2016

Ple 28 juny 2016El dimarts 28 de juny de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent a aquest mes, on el regidor d'EiPR, Josep Bertomeu, va excusar la seva absència. Fes clic per veure el vídeo del Ple. Vídeos de les valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé, Portaveu del PSC, Pere Romagosa, Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu de PxC, Ramon Martí.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1.- Aprovar si procedeix, esborrany acta anterior, número 3/201 6, de data 22 de març de 2016.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana.
2.1. Aprovar, si procedeix, pròrroga del conveni col·lectiu entre l'Ajuntament de Roquetes i el Personal Laboral.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenta Entesa i Progrés per Roquetes per a declarar el municipi de Roquetes com a ciutat promotora de la renda garantida ciutadana.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC - Vots d'abstenció: PP, PxC.

2.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta Entesa i Progrés per Roquetes, Dia de l'orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI).

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, PSC, PP - Vots en contra: PxC.

3. Turisme i Festes.

3.1. Aprovar, si procedeix, conveni entre I'Ajuntament de Roquetes i el Patronat de Festes de Roquetes per a l'anualitat 2016.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació.

4.1. Aprovar, si procedeix, models de la relació de béns patrimonials i registre d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Hisenda.

5.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient número REC 05/2016.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.2. Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

6. Control dels òrgans de govern.

6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 20/2016, de data 17 de maig de 2016.
- núm. 21/2016, de data 24 de maig de 2016.
- núm. 22/2016, de data 31 de maig de 2016.
- núm. 23/201 6, de data 7 de juny de 2016.
- núm. 24/2016, de data 14 de juny de 2016.

6,2. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 4/2016 (del número 274 al número 356/2016).

6,3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
Relació Resolucions de Presidència número 3/2016 (del número 19/2016 al número 22/2016).

7. Mocions de controlar.

8. Precs i preguntes.