seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Modificació Puntual. Creació nova clau 4d.1. PADESA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dijous, 09 Novembre 2017

Modificació Puntual del PGOU. Creació de nova clau 4d.1 àmbit industrial PADESA

Aprovat provisionalment 31 d'octubre de 2017. 

Memòria 

Planol situació

Zonificació

Edificacio

Alçada