seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

MOD. PUNT PGOU Creació nova clau 4d.1 àmbit PADESA

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dilluns, 10 Juliol 2017

Modificació puntual del PGOU referent a la creació d'una nova clau 4d.1 en l'àmbit industrial PADESA   que permeti una alçada reguladora màxima de 20 m.

Anunci. Es publicarà al BOP i a un diari. Se sotmet a informació pública durant 30 dies  a partir de la data de publicació.

Modificació puntual