MP PGOU, àmbit UA 1.3 (antiga IMSSA-TAMSA).

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dijous, 31 Juliol 2014

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió ordinària realitzada el dia 29/07/2014, va aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU, dins de l'àmbit UA 1.3. zona industrial 4a (antiga IMSSA-TAMSA), per incorporar un tram de viabilitat.

Aquest expedient s'exposa al públic, durant el termini de 30 dies, a partir de la publicació de l'Edicte al BOPT. Es podrà consultar a les oficinies municipals, de les 09.00 h a les 14.00 h.

- Modificació puntual.

- Anunci.

- Plànol 1

- Plànol 2

- Plànol 3

- Plànol 4

- Plànol 5