seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada pel Servei d'Ocupació de Catalunya - Anualitat 2013 - actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Diumenge, 15 Desembre 2013

En data 23 de setembre de 2013, el senyor Francesc A. Gas Ferré, representant legal de l'Ajuntament de Roquetes amb CIF P4313500C, va presentar una sol·licitud de subvenció, d'acord amb l'Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d'atur i s'obre la convocatòria per a l'any 2013, amb l'objectiu de disposar d'un total de 2 persones desocupades perceptores de prestacions per desocupació, per a la realització del següent projecte:


Fase 2

Denominació del projecte

Nombre de persones

1r

Projecte de serveis de neteja pública (Roquetes 2013-2014)

2

En data 04 de desembre de 2013 té entrada al registre general de l'Ajuntament amb número 6614, escrit del Servei d'Ocupació de Catalunya de Barcelona de data 03 de desembre de 2013, mitjançant s'atorga a l'Ajuntament de Roquetes amb CIF P4313500C, un Ajut de 5.400,00 euros, corresponent a la segona fase d'atorgament amb càrrec de la partida pressupostària corresponent per a la retribució i formació de les persones adscrites al programa o programes de col·laboració social