seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada per l'OSIC - Anualitat 2013 - Tradicionàrius TE

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Divendres, 13 Desembre 2013

Atesa la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura publicada al DOGC 6398, ordre de convocatòria CLT/1252/2013, de 7 de juny, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, en matèria cultural per a l'any 2013, i d’acord amb la convocatòria per subvencions per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, amb la documentació i la memòria valorada per un import de 17.500,00 € en quant al programa del 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre on vàrem sol·licitar 8.750,00 per l'esmentat programa.

Vista la resolució de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de data 28 d'octubre de 2013 amb la relació de les sol·licituds d'ajuts resoltes per a la línia: organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional, es resol atorgar a l'Ajuntament de Roquetes per l'activitat 20è Tradicionàrius de les Terres de l'Ebre una concessió de 4.578,00 euros (núm. Expedient 2013/94481)