seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i Família per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut - Anualitat 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 11 Novembre 2013

Vista la convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, publicada al DOGC 6436, ordre de convocatòria BSF/1774/2013, de 5 d'agost. Sol·licitada subvenció a la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família pel projectes Prepara't per un import de 34.673,54 € vers un pressupost de 34.673,54 € i per un import de 53.535,78 € pel projecte Dinamitzem el Casal de Joves vers un pressupost de 62.958,88 €.

Notificat en data 24/10/2013 via eacat l'atorgament de 7.000,00€ per les activitats ens locals amb PLJ amb número d'expedient 737/2013, pels projecte 1 - Dinamitzem el Casal amb 4.000,00€ i projecte 2 – Prepara't amb 3.000,00€.