seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada per l'Institut Català de les Dones - anualitat 2013

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 11 Novembre 2013

Vista la convocatòria de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, dins l’exercici 2013, publicada al DOGC 6447 de 27 d'agost de 2013 amb Resolució BSF/1814/2013, de 13 d’agost.

D’acord amb les bases publicades al DOGC 6444 de 22.8.2013 amb Resolució BSF/1805/2013, de 12 d’agost que han de regir la concessió d’aquest ajut a entitats locals, amb la documentació i la memòria valorada.

Es notifica via eacat amb registre E/000085-2013, resolució de subvencions per a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones durant l'any 2013, resolució en relació a la sol·licitud de subvenció presentada per l'ajuntament de Roquetes, expedient núm. EL-196/13, atorgar per dur a terme:

  • Programació anual d'activitats adreçades a les dones (Annex B2) la quantitat de 2.014,00 euros amb un pressupost de 3.500,00 euros.

  • Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones (Annex B4) la quantitat de 1.371,00 euros amb un pressupost de 2.000,00 euros.