Dades PMP de Roquetes

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Hisenda Publicat el Dijous, 06 Novembre 2014

Període mitjà de pagament (PMP) en compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, mitjançant el qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

- 2T/2020 PMP

- 1T/2020 PMP

 

- 4T/2019 PMP

- 3T/2019 PMP

- 2T/2019 PMP

- 1T/2019 PMP

 

- 4T/2018 PMP

- 3T/2018 PMP

- 2T/2018 PMP 

- 1T/2018 PMP

 

- 4T/2017 PMP

- 3T/2017 PMP

- 2T/2017 PMP

- 1T/2017 PMP

 

4T/2016PMP

- 3T/2016PMP

- 2T/2016PMP

- 1T/2016PMP

 

4T/2015 PMP

3T/2015 PMP

2T/2015 PMP

- 1T/2015 PMP

 

4T/2014 PMP

- 3T/2014 PMP