Informes morositat Llei 15/2010 de modificació de la Llei 3/2004.

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Hisenda Publicat el Dilluns, 06 Mai 2013

Informes agregats del Ple en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

4t trimestre 2011

INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació2012

1r trimestre 2012
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació

2n trimestre 2012
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació

3r trimestre 2012
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació

4t trimestre 2012
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació


2013

1t trimestre 2013
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació

2n trimestre 2013
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació

3r trimestre 2013
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes
- Roquetes Comunicació

4t trimestre 2013
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació

 

2014

1t trimestre 2014
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
- Roquetes Comunicació. 

2t trimestre 2014
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
- Roquetes Comunicació.

3t trimestre 2014
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
- Roquetes Comunicació.

4t trimestre 2014
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
- Roquetes Comunicació.

 

2015

1t trimestre 2015
INFORMEAGREGAT DEL PLE
Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació. 

 
2n trimestre 2015
INFORME AGREGAT DEL PLE
Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

 
 3r trimestre 2015
INFORME  AGREGAT DEL PLE
Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.


 4t trimestre 2015
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

 

2016

1r trimestre 2016
 INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

2n trimestre 2016
 INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

3r trimestre 2016
 INFORME AGREGAT DEL PLE
-Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

4t trimestre 2016
 INFORME AGREGAT DEL PLE
-Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

2017

1r trimestre 2017
 INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

 2n trimestre 2017
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament  de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

3r trimestre 2017
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

4t trimestre 2017
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes  Comunicació.

 

2018

1r trimestre 2018
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

2n trimestre 2018
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

3r trmistre 2018
IFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
- Roquetes Comunicació. 

4t trmistre 2018
IFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
- Roquetes Comunicació.  

 

2019

1r trimestre 2019
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

2n trimestre 2019
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

3r trimestre 2019
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

4t trimestre 2019
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

 

2020

1r trimestre 2020
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.

2n trimestre 2020
INFORME AGREGAT DEL PLE
- Ajuntament de Roquetes.
Roquetes Comunicació.