Factura electrònica.

Categoria principal o arrel: Hisenda Categoria: Hisenda Publicat el Dilluns, 22 Febrer 2016

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures al sector públic estableix, a partir del 15 de gener de 2015, l'obligació de remetre les factures a l'Administració en format electrònic.

D'acord amb les Bases d'execució del pressupost per a l'exercci 2016 de Roquetes, s'eximeix de l'obligació de facturació electrònica a les factures d'import fins a 5.000 euros. Les factures d'import igual o superior a 5.000 euros hauran de presentar-se mitjançant http://face.gob.es en format facturae 3.2 i indicant dintre de la mateixa la relació donada d'alta per a l'entitat.

CODI DIR3 de l'Ajuntament de Roquetes
El trobareu a l'enllaç següent.